O-STA

Izdali publikacijo o procesu izstopa iz premoga

Sporočilo za javnost

Velenje, 24. julij 2021 - Vsa gospodinjstva v Mestni občini Velenje so v poštne nabiralnike prejela publikacijo Pozdravljena, prihodnost. Publikacijo smo izdali z namenom, da so o vseh aktivnostih v procesu prestrukturiranja obveščeni tudi občanke in občani. Prehod iz premoga je pomemben proces, ki bo imel dolgoročne posledice na gospodarstvo in bo močno vplival na sektor energetike v naši državi, a ni vse odvisno od nas. Zato moramo temelje, ki bodo omogočili, da bo ta proces pravičen, skupaj premišljeno zastaviti. Različni deležniki moramo združiti znanja in moči, da zagotovimo urejen prehod, ki bo pravičen za delavce, premogovno skupnost ter za državljanke in državljane.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je uvodnik publikacije zaključil z besedami: "Zahtevamo premislek, odprto razpravo in ne naglih odločitev ozkega kroga ljudi (politikov, ne strokovnjakov), ki lahko imajo dolgoročne posledice na smer razvoja in prihodnost te doline ter ogrozijo stabilno električno oskrbo Slovenije. Ob tem se bomo morali spremeniti tudi ljudje - potrebno se bo odločiti, kakšno prihodnost si želimo in kako se bomo prilagodili novim energetskim okoliščinam. Kot skupnost moramo iskati nove priložnosti za boljši in lepši jutri. Za vse ljudi!"

V Upravi Mestne občine Velenje podpiramo razvoj gospodarstva ter zagotavljamo pogoje, s katerimi bi pritegnili več vlagateljev, ki bi delovanje v naši lokalni skupnosti prepoznali kot gospodarsko priložnost. Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje opravlja prioritetne naloge na področju gospodarskega razvoja, prestrukturiranja regije iz premogovniške v t. i. pametno regijo ter naloge na področju razvoja in evropskih projektov. Znotraj urada nudimo pomoč in podporo podjetjem, ki pripravljajo razvojne projekte in jih želijo prijaviti na Sklad za pravičen prehod (elektronski naslov: projektna@velenje.si; telefonska številka 03 8961 679). K sodelovanju vabimo tudi občanke in občane.

Posebno publikacijo Pozdravljena, prihodnost bomo izdajali občasno.

Publikacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2021/06/11335-Izdali-publikacijo-o-procesu-izstopa-iz-premoga).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736