O-STA

V Velenju načrtujemo stanovanja za starejše

Sporočilo za javnost

Velenje, 5. julij 2021 - Pridobivamo dokumentacijo za gradnjo novega objekta na Žarovi 12, ki bo namenjen stanovanjem za starejše občane. Vlogo za gradbeno dovoljenje bomo oddali oktobra 2021. Takoj, ko bo dovoljenje pravnomočno, bomo pričeli z rušenjem starega in gradnjo novega objekta. S projektom se bomo prijavil na razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za soinvestitorstvo in posojilo.

Na javno povabilo o oddaji konceptnih predlogov za oblikovanje objekta in okolice so se prijavili štirje kandidati. Predloge je na podlagi določenih meril ocenila komisija, ki je prvim trem ponudnikom idejne rešitve podelila nagrade v višini 3.000, 2.500 in 2.000 evrov. Prilagamo sliko idejnega koncepta podjetja Dans, arhitekti, d. o. o., ki se je po mnenju komisije najbolj približal potrebam in željam naročnika. Pri tem je upošteval pogoje glede standardov in postavljenih pravil za projektiranje in gradnjo oskrbovanih stanovanj. Želeli smo si, da se k idejni zasnovi pristopi celovito s pogledom na celotno zemljišče in ne samo na objekt, saj je bilo poleg vseh arhitekturnih rešitev potrebno predvideti tudi ureditev parkirišč, zelenih površin in prostora namenjenega druženju.

Dokumentacijo za pridobitev projekta bo izdelalo podjetje VBIRO, podjetje za projektiranje, inženiring in nepremičnine, d. o. o. Velenje, ki je bilo izbrano na osnovi najnižje ponudbene cene. V novem objektu se predvideva od 8 do 10 stanovanjskih enot s kletjo, namenjenih bivanju ene (30 m²) oziroma dveh oseb (50 m²). Enote bodo prilagojene tudi invalidom (širša vrata, dvigalo ipd.) in jih bomo oddali v neprofitni najem. Pripravljamo projekt, ki bo dolgoročno vzdržen, tako z vidika stroškov gradnje in uporabe kot stroškov vzdrževanja, ki bo omogočal kvalitetno bivanje in izvajanje aktivnosti, prilagojenih starejšim osebam, ki bo racionalen s čim manj izgubljenimi površinami, arhitektura pa bo stanovalcem in okolju prijazna.

Obstoječi objekt, ki je bil zgrajen leta 1920, je v slabem stanju, zato je predviden za rušenje. Odločili smo se, da zgradimo nov objekt, ki bo prilagojen bivanju starejših, saj bi bili stroški obnove starega objekta višji. Danes je v objektu šest stanovanj, od katerih so tri zasedena in tri prazna. Najemnikom bomo pred porušitvijo zagotovili primerna nadomestna stanovanja.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736