O-STA

Z odlokom uredili parkiranje na Velenjski plaži in na površinah posebnega pomena

Sporočilo za javnost

Velenje, 5. julij 2021 - Svetnice in svetniki so na junijski seji sveta po skrajšanem postopku sprejeli Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje. Z njim bomo uredili parkiranje na območju nove cone Vista na Velenjski plaži, ki bo plačljivo od 15. 7. dalje. Sredstva, ki bodo zbrana s parkiranjem, bomo namenjali za urejanje in nadgradnjo Velenjske plaže ter nadaljnji razvoj te turistične destinacije, ki skupaj z Visto postaja ena izmed najbolj obiskanih turističnih destinacij v Sloveniji v zadnjem obdobju.

Ponovno se v modro cono B uvršča parkirišče za stavbo C Šolskega centra Velenje (od Tomšičeve ceste do zapornice pri Glasbeni šoli Velenje) in parkirišče pri pumptracku. To parkirišče doslej ni bilo razglašeno kot parkirišča posebnega pomena in parkiranje ni bilo plačljivo, zato je pogostokrat prihajalo do nereda pri parkiranju, kar ovira cestni promet in zmanjšuje varnost udeležencev v prometu. Ta parkirišča bodo plačljiva od 1. 9. dalje, in sicer v modri coni od ponedeljka do petka med 7.30 in 15.30. Do 30 minut bo parkiranje brezplačno.

Mestna občina Velenje je po odkupu zemljišč leta 2014 začela z urejanjem južne obale Velenjskega jezera, kar je zahtevalo tudi znatna finančna sredstva. Uredili smo sanitarije, poskrbeli za reševalce in v prostor vnesli številne vsebine, ki obiskovalcem omogočajo brezskrbno preživljanje prostih trenutkov. Prav tako že nekaj let poleti tedensko analiziramo vodo, saj želimo, da se kopalci kopajo v vodi, ki je kvalitetna in primerna za kopanje. Pogostokrat pa prihaja do nereda pri parkiranju, kar zmanjšuje varnost udeležencev v prometu. Ker želimo, da standard iz leta v leto nadgrajujemo, bo v skladu z novim odlokom urejeno plačljivo parkiranje, ki bo časovno omejeno v času od 1. maja do 30. septembra vse dni v tednu med 8. in 22. uro. Parkiranje v trajanju do 60 minut bo znotraj cone Vista brezplačno, vsaka začeta ura parkiranja (do 5 ur) bo znašala 1 evro. Dnevna karta bo znašala 5 evrov.

Velenjčanke in Velenjčane pozivamo, da se do Velenjske plaže odpravijo peš, s kolesom Bicy ali z Lokalcem.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736