O-STA

Predsedniku vlade izpostavili ključne teme za Velenje

Sporočilo za javnost

Velenje, 8. julij 2021 - Včeraj se je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol na povabilo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše udeležil delovnega sestanka županj in županov na Brdu pri Kranju. Župan je javno izpostavil ključne teme za razvoj Velenja - 3. razvojna os, nacionalna strategija za izstop iz premoga, dodatna finančna sredstva za dokončanje kolesarskih poti ter izpad tržnih prihodkov osnovnih šol. Pristojni ministri so mu odgovorili, da bo poroštveni zakon za odsek Šentrupert-Velenje jeseni v proceduri v državnem zboru, strategija je v medresorskem usklajevanju, prav tako so povedali, da bodo zagotovili finančna sredstva tako za kolesarske poti kot za osnovne šole. Predsednik in predstavniki vlade so obljubili, da bodo kmalu obiskali Velenje, kjer bodo pogovori tekli tudi o tem, kako v procesu prestrukturiranja nadomestiti delovna mesta.

Na delovnem sestanku so imeli na dnevnem redu dve točki, in sicer ukrepe za obvladovanje okužb s covid-19 v naslednjih mesecih in javnofinančna ter razvojna vprašanja.

Vlada je pozvala župane naj se aktivno vključijo v promocijo cepljenja občank in občanov, saj menijo, da bomo samo na ta način lahko preprečili jesenski četrti val epidemije.

Pod drugo točko dnevnega reda je župan Peter Dermol na predsednika vlade naslovil poziv, da naj vlada, preden sprejme nacionalno strategijo za izstop iz premoga, opravi razgovore znotraj SAŠA regije. Trenutni dokument ne obravnava nujnih segmentov - delovna mesta, socialna in gospodarska vprašanja, finančna sredstva, nadomestni toplotni vir - za pravičen prehod, ampak opredeljuje samo letnico zapiranja Premogovnika Velenje. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec mu je odgovoril, da je trenutno nacionalna strategija v medresorskem usklajevanju. Se pa strinja z mnogimi, da Slovenija ob zapiranju premogovnikov, ki so v primerjavi s tistimi po svetu majhni, izgublja konkurenčnost. Kitajska, za primerjavo, odpira veliko večje premogovnike. Minister meni, da je alternativa premogu nuklearna energija.

Minister za delo in socialne zadeve Janez Cigler Kralj je ob tem dodal, da bo tudi njegovo ministrstvo sodelovalo pri prestrukturiranju in da se zavedajo svoje vloge pri preusmerjanju zaposlenih iz premogovnih v nove dejavnosti.

Župan je izpostavil tudi gradnjo 3. razvojne osi. Predvsem ga je zanimalo, kakšna je strategija vlade glede dokončanja odseka Šentrupert-Velenje. Minister Vrtovec mu je pojasnil, da so za projekt pridobljene strokovne podlage in da imajo pripravljen poroštveni zakon, ki ga bodo jeseni obravnavali v državnem zboru.

Prav tako je predsednika vprašal ali bodo na razpolago dodatna finančna sredstva za dokončanje kolesarskih poti (npr. proti Hudi luknji) in ali bo država finančno podprla izpad tržnih prihodkov osnovnih šol v času epidemije.

Zvonko Černač, minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, je prisotnim povedal, da bodo naslednji teden na vladi obravnavali predlog, da se za občine zagotovijo dodatna sredstva za dokončanje kolesarkah poti. Po njegovem mnenju bodo to težavo rešili. Ministrica Simona Kustec pa je razložila, da znotraj ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravljajo podlage, da bodo lahko šolam povrnili tržna sredstva, ki so jih v času epidemije izgubili.

V priponki pošiljamo tudi fotografije.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736