O-STA

Rezultati poklicne mature na Šolkem centru Velenje

Zlati maturantki ŠSGO: Ravnatelj šole in razredničarka skupaj z zlatima maturantkama Saro France in Tanjo Glasenčnik
Diamantni maturant ŠSGO: Diamantni maturant Matic Bajsič, skupaj z ravnateljem šole in razredničarko

Elektro in računalniška šola


Na Elektro in računalniški šoli so se letos odločili, da prireditev podelitve spričeval poklicne mature izvedejo na prostem, in sicer v okolju Medpodjetniškega izobraževalnega centra, kjer so tudi maturanti preživeli pomemben del srednješolskega izobraževanja. Ravnatelj ERŠ, Simon Konečnik je prisotne nagovoril z besedami, da smo prisluhnili pobudi staršev, da ta dogodek naredimo kot skupno slovesnost maturantov, staršev in učiteljev, kar nam je v največji meri uspelo. Vsem se je tudi zahvalil za odlično sodelovanje in izpostavil letošnje maturante kot izjemno generacijo, ki bo za vedno z veliki črkami ostala zapisana v naših spominih.

Letošnja poklicna matura je bila ena izmed najbolj uspešnih doslej, saj so bili med 105-imi kandidati letošnje generacije uspešni 103-je, kar 11 maturantov pa je doseglo 22 točk in ti so postali zlati maturantje. Letošnji zlati maturanti so: Aleš Dvorjak in Jernej Počivalnik v programu elektrotehnik; Anže Goršek, Tim Jevšenak, Jerneja Krajcar, Blaž Mežnarc, Andraž Podpečan, Tim Povše, Rok Žerdoner, Tadej Delopst in Jon Rojnik v programu tehnik računalništva.

Pred tem so izvedli tudi podelitev spričeval zaključnega izpita, kjer je izobraževanje v programu elektrikar uspešno zaključilo vseh 13 kandidatov, ki bodo vsi izobraženje nadaljevali v nadaljevalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja.


Pripis k fotografiji ERŠ:

Letošnji zlati maturanti z ravnateljem in razredniki

Od leve proti desni: ravnatelj Simon Konečnik, Jon Rojnik, Tadej Delopst, Rok Žerdoner, Tim Povše, Andraž Podpečan, Blaž Mežnar, Jerneja Krajcar, Tim Jevšenak, Anže Goršek, Aleš Dvorjak, Jernej Počivalnik in razredniki Simona Diklič, Franc Oblak ter Mojca Ošep


Šola za storitvene dejavnosti

S spričevali poklicne mature in zaključnega izpita je 76 dijakinj in dijakov Šole za storitvene dejavnosti dokazalo, da znajo in zmorejo. Z najlepšim zaključkom, uspešno opravljenim zrelostnim izpitom poklicno maturo, je v sredo, 7. 7. 2021, svojo srednješolsko zgodbo sklenilo 38 dijakinj in dijakov, kar pomeni 92,7 % uspeh. 19 dijakov in odraslih udeležencev je pridobilo poklic gastronomsko-turistični tehnik/tehnica, 15 dijakov poklic ekonomski tehnik/tehnica, 4 pa gastronomski tehnik/tehnica.

Dva tedna prej je 90,5 % dijakinj in dijakov srednjega ter nižjega poklicnega izobraževanja prejelo spričevalo zaključnega izpita, s katerim dokazujejo, da so usposobljeni za opravljanje izbranega poklica. 15 dijakov in dijakinj je pridobilo poklic pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi, 17 dijakov in odraslih udeležencev poklic gastronom hotelir/gastronomka hotelirka, 6 pa naziv poklicne izobrazbe prodajalec/prodajalka.

Pripis k fotografiji ŠSD:

S spričevali poklicne mature novim zmagam naproti; dijakinje in dijaki z ravnateljico ter razredničarkama


Šola za strojništvo, geotehniko in okolje

V torek, 6. 7. 2021, so na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje (ŠSGO) podelili spričevala o opravljeni poklicni maturi. V spomladanskem roku je poklicno maturo opravljalo 60 dijakov ŠSGO in 7 udeležencev izobraževanja odraslih.

Poklicno maturo je uspešno opravilo vseh 8 dijakov programa Avtoservisni tehnik, vsi 4 geotehniki, vseh 8 okoljevarstvenih tehnikov in 33 strojnih tehnikov. Izobraževanje je uspešno zaključilo tudi 6 udeležencev izobraževanj odraslih.

Na uspeh poklicnih maturantov, ki skupaj znaša skoraj 90%, so na šoli zelo ponosni, še posebej na uspeh dijaka Matica Bajsiča iz 4. S, ki je dosegel vse možne točke in je tako postal diamantni maturant ter na Saro France in Tajno Glasenčnik iz 4. OVT, ki sta dosegli naziv zlati maturantki.

Zadnji dan pouka v tem šolskem letu so podelili tudi spričevala o opravljenem zaključnem izpitu dijakom nižje poklicnega in srednje poklicnega izobraževanja. Zaključni izpit je v spomladanskem roku opravljalo 87 dijakov, uspešnih je bilo 82, ki so tako pridobili poklic in se bodo zaposlili ali pa nadaljevali izobraževanje.

V spomladanskem roku je zaključek izobraževanja (poklicna matura ali zaključni izpit) na ŠSGO opravljalo 152 dijakov in dijakinj, uspešnih je bilo 94%.

Zaradi predvidenih oz. veljavnih preventivnih ukrepov so tudi letošnja spričevala o zaključku izobraževanja in pridobljenem poklicu podelili po posameznih oddelkih in tako prispevali k zmanjšanju možnosti širjenja virusa SARS-CoV-2, ki je tako ali drugače krojil tudi letošnje šolsko leto. Želijo si, da bi v naslednjem šolskem letu spričevala lahko podelili dijakom ob navzočnosti staršev in prijateljev, kakor so bili navajeni v preteklih šolskih letih.

Vsem dijakom še enkrat iskrene čestitke in vse dobro na nadaljnji življenjski poti!