O-STA

Pestro evropsko poletje na GCC


Z drugim srečanjem partnerjev podjetnostnega projekta YESSS se je na Gimnaziji Celje - Center (GCC) začelo pestro evropsko poletje


Young Entrepreneurs at Secondary Schools oz. krajše YESSS (mladi podjetniki v srednjih šolah, op. p.) je projekt ključnega ukrepa 2 programa Erasmus +, ki ga koordinirajo na GCC. Gre za strateško partnerstvo za inovacije, ki so ga oblikovali z dvema bolgarskima šolama - National Management School in 32. gimnazijo sv. Kliment Ohridski, Gimnazijo Kruševac (Srbija) in Meram Anadolu Lisesi iz Konye (Turčija). Drugo srečanje partnerjev projekta, ki se bo zaključil decembra 2022, je potekalo v bolgarski prestolnici Sofiji med 8. in 14. 7. Cilj srečanja pa je bil usposabljanje učiteljev - trenerjev, ki bodo v prihajajočem šolskem letu z dijaki na partnerskih šolah preizkušali metode za delo v razredu, ki temeljijo na usvajanju podjetnostnih kompetenc evropskega modela Entrecomp. Sicer je glavni cilj projekta priprava metodološkega e-priročnika za učitelje, ki bo vseboval primere dela in projektov za krepitev podjetnostnih kompetenc pri mladih ter spodbujal nove oblike dela v razredih in šolah. Vsi partnerji imajo na tem področju številne izkušnje, ki jih želijo s projektom sistemizirati in dati na razpolago evropski izobraževalni skupnosti. Na GCC s strateškim partnerstvom aktivno nadgrajujejo ESS projekt PODVIG (podjetnost v gimnazijah), ki ga vodi Zavod RS za šolstvo, Inovativna učna okolja z uporabo IKT, ki ga vodi Zavod Antona Martina Slomška iz Maribora, v tem šolskem letu pa so se vključili tudi v Erasmus + projekt Make Sense, ki poudarja trajnostni razvoj in socialno podjetništvo.

S srečanjem v Sofiji se je na GCC začelo pestro evropsko poletje. Že prihodnji teden (26.-30. 7.) bodo predstavniki šole odpotovali na predzadnje srečanje projekta Will To MotivatE(U), ki bo potekalo v hrvaškem mestu Čakovec, 16.-23. 8. pa na zadnje srečanje partnerjev tega projekta (Madžarska, Italija, Hrvaška, Norveška, Islandija, Slovenija) na temo motivacije v šolskem prostoru, ki bo potekalo na Islandiji. Na začetku septembra pa bo na Finskem potekalo tudi prvo srečanje "v živo", kjer bodo dijaki in učitelji iz Italije, Slovenije in Finske raziskovali pomen gibanja v okviru projekta Students on the move. Septembra in oktobra bodo učitelji z GCC odpotovali tudi na senčenja na delovnih mestih v Nemčiji, Španiji in na Kanarskih otokih, in sicer pod okriljem E+ projekta ključnega ukrepa 1 Učenje z izkušnjami, ki so ga na GCC začeli v preteklem šolskem letu z željo raziskovanja dobrih praks na področju izkustvenega učenja, nadaljuje pa se tudi projekt ključnega ukrepa Mathematics in Early Years Education oz. krajše MEYE bodo partnerji iz Poljske, Španije, Portugalske, Velike Britanije in Slovenije do konca leta 2021 razvili e-priročnik za vzgojitelje v vrtcih, ki bo podprl pomembno področje razvoja matematične pismenosti pri predšolskih otrocih. GCC je tudi šola kandidatka za priznanje Digital Schools Award v okviru Erasmus projekta A-Selfie.

V shemi Evropskih socialnih skladov pa se ob projektih Podvig, kjer GCC deluje kot razvojna šola, in Inovativna učna okolja, kjer so v vlogi implementacijske šole, zelo veliko dogaja tudi v projektu MUNERA 3. Ta je namenjen nadaljnjemu poklicnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih in sledi potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih. Na GCC so koordinatorji za področje storitev v vzhodni kohezijski regiji. Na tem področju so s pomočjo projekta Erasmus + pred štirimi leti ustanovili tudi uspešno in prodorno GCC izobraževalno središče.

PRILOGA: Fotografiji predstavnikov GCC (od leve proti desni: Anja Mikl, Valerija Zorko, Simona Vincelj, Rok Lipnik) in vseh predstavnikov partnerjev projekta YESSS na srečanju v Sofiji (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945