O-STA

Župan nadaljuje z obiski gospodarskih družb

Velenje, 28. julij 2021 - Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je v tem tednu s sodelavci obiskal velenjski podjetji Elektroservis Povše in Makom. V Elektroservisu Povše so izrazili željo po novih skladiščno-prodajnih prostorih v poslovni coni Stara vas, saj so zaradi trenutne prostorske stiske zelo omejeni, opažajo pa intenzivno rast povpraševanja po njihovih izdelkih. Takšnim potrebam bomo zadostili v sklopu širitve poslovne cone Stara vas. V družbi Makom so izpostavili dobro lokalno sodelovanje in povezanost, saj zelo dobro sodelujejo z lokalnimi podjetji, vedno bolj pa postajajo prepoznavni tudi v tujini.

Trgovina Elektroservis Povše se nahaja v prostorih bivše poslovalnice NLB na Kidričevi cesti (v bližini lekarne). So eden izmed največjih zastopnikov za prodajo izdelkov blagovne znamke Makita na območju bivše Jugoslavije. Njihova ponudba zajema elektro ročno orodje, akumulatorsko orodje, laserske merilnike, orodje za vrt in gozd ter pnevmatsko orodje, poleg tega izvajajo tudi servis. S sedmimi zaposlenimi ustvarijo okoli 2 mio evrov prometa, glede na trenutne ocene pa letos pričakujejo nadaljnjo rast prometa, pohvalili so se tudi z dobro bonitetno oceno. V zadnjem času so nadgradili tudi spletno prodajo izdelkov, pesti pa jih predvsem prostorska stiska. Razgovori z županom so potekali v smeri iskanja novih primernih prodajno-skladiščnih prostorov. Možnosti širitve trenutnega objekta ni, želijo pa ohraniti strateško lokacijo v Velenju. Ker jim je zanimiva tudi bližina tretje razvojne osi, so izrazili željo po izgradnji novih prostorov v poslovni coni Stara vas. Ker tudi v Mestni občini Velenje zaradi velikega interesa načrtujemo širitev omenjene poslovne cone, bodo nadaljnji razgovori potekali na operativni ravni s sodelavci iz Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje.

Družba Makom, nosilec nazivov družini prijazno podjetje in družbeno odgovoren delodajalec, je specializirana za prodajo izdelkov s področja čistoče in higiene s 25-letno tradicijo. Ponujajo okolju prijazne izdelke, razvili so tudi lastno blagovno znamko Blu. Z 21 sodelavci ustvarijo okoli 5 mio evrov prometa letno. Županu in njegovim sodelavcem so v smeri zasledovanja njihove temeljne strategije - prijazno okolju z minimalnim ogljičnim odtisom - predstavili projekt Zero waste pot, v sklopu katerega bi želeli v Velenju postaviti polnilno postajo za čistila, t. i. čistilomat. Župan je idejo prepoznal kot zelo zanimivo in za čistilomat bomo v Mestni občini Velenje poiskali primerno lokacijo. Ob zaključku srečanja je direktor Tomaž Sijarto poudaril, da so obisk prepoznali kot potrditev in priznanje njihovega pomembnega prispevka v naši lokalni skupnosti, tako z vidika ustvarjanja delovnih mest kot z vidika nadaljnjega gospodarskega razvoja.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol si na obiskih gospodarskih družb ogleda tudi prostore podjetja in gostiteljem izroči protokolarno darilo Šaleško čašo. Tovrstni obiski so pomemben način izmenjave informacij in mnenj, s čimer lahko pomembno prispevamo k nadaljnjemu gospodarskemu razvoju Velenja.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje