O-STA

Ustanovitev Združenja judovskih skupnosti Gradca in Ljubljane

Zgodovinsko čezmejno sodelovanje za okrepitev in oživitev judovskega življenja v Sloveniji in na avstrijskem Štajerskem

Po danes doseženem dogovoru sta Judovska skupnost Gradec iz Avstrije in Judovska skupnost Slovenije ustanovili Združenje judovskih skupnosti Gradca in Ljubljane (Verband der Jüdischen Gemeinden Graz und Laibach). Združenje bo predstavljalo nadnacionalno povezavo judovskih skupnosti, ki je v taki obliki edinstvena v Evropi. Njen namen je okrepiti in razširiti dejavnosti obeh judovskih skupnosti, sta danes v skupni izjavi povedala predsednik Judovske skupnosti Gradec, g. Elie Rosen, in podpredsednik Judovske skupnosti Slovenije, g. Igor Woitiz.

Sodelovanje med judovskima skupnostima Gradca in Ljubljane izhaja iz skupne zgodovinske dediščine. Med letoma 1880 in 1918 so Judje iz takratne Kranjske uradno pripadali Judovski občini Gradec, glavni rabin Gradca pa je bil zadolžen za judovsko versko življenje v slovenski prestolnici. Še dandanes se pomembne listine o takratnih Judih v Ljubljani hranijo v arhivih Judovske skupnosti Gradec.

Avstrijskoštajerska prestolnica Gradec ni zgolj mesto kulture in drugo največje mesto v Avstriji, ampak tudi sedež druge največje judovske skupnosti v tej alpski republiki. Njen duhovni center je sinagoga s svojo prepoznavno stekleno kupolo, ki je edinstvena v Evropi in je bila zgrajena med letoma 1998 in 2000. Poleg živahnega verskega življenja je skupnost danes v mednarodnih krogih poznana predvsem po pestrih kulturnih dejavnostih in dejavnostih, ki širijo znanje o živem judovstvu. Ob veliki sinagogi imajo Judje v Gradcu na voljo tudi prostor za prireditve in izobraževalno središče. center, trenutno pa potekajo pogajanja z državo za financiranje judovskega kulturnega centra.

Današnja Judovska skupnost Slovenije je začela samostojno delovati po slovenski samostojnosti. Leta 2003 je bil rabin Ariel Haddad iz Trsta imenovan za glavnega slovenskega rabina. Zaradi pomanjkanja lastnih sredstev skupnosti vse do sedaj ni uspelo vzpostaviti stalne, lastne sinagoge. Od leta 2016 do 2021 je skupnost gostovala pri g. Robertu Waltlu, ki ji je, kljub temu da ni niti Jud niti član skupnosti, nudil prostore znotraj svojega kulturnega centra.

Ponovna navezava stikov med Gradcem in Ljubljano je pokazala, da čezmejno sodelovanje in iz njega porajajoče se sinergije lahko poživijo življenje obeh skupnosti. Skupnosti sta tako sklenili formalno ustanoviti Združenje judovskih skupnosti Gradca in Ljubljane, katerega namen bo ohranjanje judovskih vrednot, razvoj judovskega verskega življenja in boj proti antisemitizmu.

V prvi gesti medsebojne podpore se bo judovska skupnost Ljubljane ob pomoči sestrske skupnosti iz Gradca kmalu preselila v nove prostore v slovenski prestolnici, kjer bodo tudi nova sinagoga in drugi prostori skupnosti.

Kontakt za pojasnila:
Združenje judovskih skupnosti Gradca in Ljubljane
Mr. Sašo KRALJ
office@juedischegemeindegraz.at
+386 (40) 248 087