O-STA

Zagonskim podjetjem pomagamo z dodatnimi finančnimi sredstvi

Sporočilo za javnost

Velenje, 17. avgust 2021 - Mestna občina Velenje že vrsto let preko sofinanciranja dejavnosti SAŠA inkubatorja in preko razpisa za spodbujanje podjetništva podpira nastanek novih, zagonskih podjetij. V letu 2021 smo v sklopu razpisa poseben poudarek namenili prav zagonskim podjetjem in 30.000 evrov namenili podjetjem, ki so bila vključena v program Startup generator SAŠA inkubatorja. Na javni razpis Mestne občine Velenje za pridobitev nepovratnih sredstev so se prijavila tri podjetja, vključena tudi v SAŠA inkubator (Graška, d. o. o., MooHero, s. p., in dataGRAD, d. o. o.), ki so prejela po 10.000 evrov. Na ta način krepimo povezovanje znanja in semenskega kapitala, kar zagonska podjetja na začetku zelo potrebujejo.

Podjetje Graška je proizvodno in razvojno podjetje za inovativne polnovredne rastlinske izdelke. Želijo postati eno vodilnih izvoznih podjetij v regiji, ki bo ustvarjalo kratke dobavne verige znotraj regije in pripomoglo k večji prehranski varnosti z rastlinskimi proteini. Pridobljena sredstva na razpisu so vložili v polnilko za veganske klobase, s katero bodo lahko proizvajali količine za večje prodajne kanale in tujino.

Podjetje MooHero se ukvarja z izdelavo pametnih ovratnic za govedo. Njihov cilj je manjše kmetije opremiti s sodobnim sistemom za spremljanje gonitev in zdravja krav, saj so neuspele osemenitve eden izmed večjih problemov. Sredstva bodo potrebovali za razvoj nujnih funkcionalnosti prototipa, ki sicer že deluje, ni pa še primeren za končne uporabnike. Do konca leta si želijo preveriti poslovni model pri prvih strankah.

Podjetje dataGRAD se ukvarja z digitalizacijo operativnega gradbeništva, s ciljem digitalizirati vso birokracijo, ki se na gradbiščih še danes v veliki meri vodi v papirni obliki. Dodeljena sredstva Mestne občine Velenje jim bodo pomagala pri vzpostavitvi portala eINŽENIR, kjer bodo združili že obstoječe in nove produkte, ki so trenutno v fazi izdelave. Na ta način bodo lahko naredili velik korak naprej pri digitalizaciji gradbene panoge v Sloveniji.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736

......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.