O-STA

Krizne intervence v vzgojnih zavodih

Vzgojni zavodi za otroke in mladostnike z vedenjskimi motnjami se pogosto soočajo s kriznimi situacijami, na katere najbolj vplivajo heteroagresija, avtoagresija, težave z zasvojenostjo, težave v duševnem zdravju. V takšnih primerih je potrebno hitro in strokovno ravnanje, ugotavljata avtorja nove monografije Krizne intervence v vzgojnih zavodih (strokovnih centrih). Le-ta predstavlja izhodišče za izdelavo smernic za ravnanje zavodov v kriznih situacijah.

Monografija avtorjev prof. dr. Mitje Krajnčana in asist. Katje Vrhunc Pfeifer je rezultat projekta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) Izhodišča za pripravo smernic za ravnanje v kriznih situacijah v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v Sloveniji, v katerem so sodelovali vsi slovenski zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi ter vedenjskimi motnjami. Poleg ravnateljev so prisostvovali tudi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju kot tudi svetovalni delavci, pri izvedbi raziskave pa so avtorjema pomagali študenti drugega letnika magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (Nika Ferbežar, Elen Vežnaver, Nika Knafelc, Patrik Kogoj, Nina Brecelj in Janja Florjančič).

V monografiji, ki jo je izdala Založba Univerze na Primorskem, so opredeljene krizne situacije, razlogi zakaj prihaja do njih in analize teoretska dognanja najpogostejših fenomenov kriznih situacij. Rezultati raziskave so pokazali, da strokovni centri morajo najti svoje vire in priložnosti za delo v kriznih situacijah. Obstaja plejada tehnik in pristopov, vsekakor noben ne predstavlja hitrega rešilnega izhoda, vedno je povezan z ustrezno usposobljenostjo in držo tako strokovnih delavcev kot kulture ustanove. Izredno pomembni so etični standardi in ohranjanje socialnopedagoških usmeritev.

Rezultati in predlogi kažejo na potrebe boljše in natančnejše definicije vlog, postopkov in pristojnosti v delovanju v kriznih situacijah ter predstavljajo izhodišče za izdelavo smernic za ravnanje v kriznih situacijah.