O-STA

Umetnost v vrtcih in šolah

Umetnost v vrtcih in šolah

S pomočjo petletnega vseslovenskega projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti skozi kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM) se v vrtcih in šolah razvijajo inovativna učna okolja.

SKUM je razvojni projekt, kar pomeni, da se nove prakse in pristopi snujejo in razvijajo neposredno v razvojnih vrtcih in šolah ter v za umetnost avtentičnih učnih okoljih. "SKUM ni projekt, v katerem bi se teoretična spoznanja pedagogov, umetnikov in didaktikov preizkušala v praksi, ravno obratno. Na osnovi spremljanja in evalviranja praks se bo oblikovalo priporočila in zasnovalo strategije za še večjo in učinkovitejšo umestitev raznovrstnih umetniških praks v šolski prostor," pravi vodja projekta s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem dr. Bogdana Borota.

Prof. dr. Bogdana Borota na predstavitvi projekta leta 2018. Foto: Matic Lozinšek.

Cilj projekta je torej razviti in preizkusiti didaktične pristope, ki bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc, še posebej na področju sporazumevalnih zmožnosti, ustvarjalnosti, kulturne raznolikosti, kritičnega odnosa do kulture in umetnosti, poleg tega pa omogočiti otrokom aktivno spoznavanje različnih področij kulture.

V okviru projekta, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, sodeluje več kot sto profesionalnih kulturnih ustanov, ustvarjalcev in umetnikov, ki s svojimi idejami obogatijo pedagoško delo. Tako se med učenci in umetnostjo vzpostavlja še tesnejši stik.

Konzorcij vključenih 26 vrtcev in šol cilj uresničujejo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, z Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani ter s Pedagoškim inštitutom in z Zavodom RS za šolstvo.

Vse dobre prakse in dogodki, ki so bili izvedeni v zadnjih štirih letih, so objavljeni na spletni strani projekta SKUM. Trenutno, do 7. septembra, pa potekajo izobraževanja, ki so namenjena vsem zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Izvajajo jih umetniki in strokovnjaki z namenom, da udeleženci doživijo umetnost kot način vstopanja v svet, ko z umetnostjo postanejo radovedni, občutljivi, ko doživljanja povežejo s svojimi realnimi ali tudi imaginarnimi zgodbami, ko subjektivno doživijo neko vsebino in jo povežejo s svojimi izkušnjami.