O-STA

Odprtje obnovljenega cestnega odseka in novega pločnika v Podkraju pri Velenju - SZJ Mestne občine Velenje

Sporočilo za javnost

Velenje, 1. september 2021 - V petek, 3. septembra 2021, ob 17. uri bodo v Krajevni skupnosti Podkraj pri Velenju pripravili odprtje obnovljenega cestnega odseka Slavič ter novega pločnika (v križišču ceste Podkraj pri Velenju 2-3). Zbrane krajane bo pozdravil tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

V Podkraju pri Velenju smo v letošnjem letu asfaltirali cestni odcep Slavič v dolžini 120 metrov, ki je zagotovil boljši dostop do šestih stanovanjskih hiš. Sočasno so delavci Komunalnega podjetja Velenje v trasi ceste obnovil tudi primarno vodovodno omrežje.

Prav tako smo konec julija na istem območju te krajevne skupnosti zaključili z gradnjo pločnika dolžine 55 metrov (mimo ordinacije Nevromed diagnostični center, d. o. o.), ki omogoča večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu zaradi nepreglednega ovinka in križišča več cest. V sklopu del smo uredili odvodnjavanje, oporni zid (kamnita zložba) in preplastitev ceste. Komunalno podjetje Velenje pa je uredilo novo kineto toplovoda.

Prilagamo vabilo krajevne skupnosti.

Prijazno vabljeni.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje