O-STA

Velenje začenja z aktivnostmi v okviru projekta ETM

Sporočilo za javnost

Velenje, 1. september 2021 - Mestna občina Velenje bo tudi letos sodelovala pri projektu Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal v času med 16. in 22. septembrom. S sodelovanjem pri projektu opozarjamo na to, kako pomembno je spreminjanje potovalnih navad. Velenje letos sodeluje pri projektu že 16. leto.

V okviru projekta bomo izvedli številne aktivnosti: delavnico za starejše, tek očkov, vodeno kolesarsko turo, Velenje na koleščkih, predstavniki zaposlenih na Mestni občini Velenje in nekateri predstavniki šibkejših skupin bodo skupaj prekolesarili mestne kolesarske povezave in ocenili, kje so potrebne izboljšave, ob tem bodo pregledali tudi pešpoti. Pestro pa bo tudi dogajanje 22. septembra ob dnevu brez avtomobila, ko bomo zaprli del Rudarske ceste in bo ob 11. uri obiskovalce na prizorišču nagovoril tudi župan mestne občine Velenje Peter Dermol. Podroben program pošiljamo v priponki.

Bomo pa v Velenju z aktivnostmi v okviru projekta začeli že ta petek, 3. septembra, ko bomo na Vodnikovi cesti ob mostu pri Osnovni šoli Gustava Šiliha med 6. in 8. uro delili brezplačni kolesarski zajtrk za vsakega kolesarja, ki bo pripeljal mimo na svoji poti do službe, šole ... Zajtrke bomo ob isti uri in na isti lokaciji razdeljevali vse petke v mesecu septembru (3. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9.).

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in prostor - Sklad za podnebne spremembe in bodo izvedene v skladu s trenutno veljavnimi smernicami NIJZ.

#trajnostnamobilnost #evropskitedenmobilnosti #samo1planet #care4climate "sptm

Prijazno vabljeni!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.