O-STA

Odkritje kipa dr. Jožefa Krajnca v Škalah

Sporočilo za javnost

Velenje, 2. september 2021 - Februarja letos smo na Strževi domačiji v Škalah (Škale 78), rojstnemu kraju zavednega Slovenca dr. Jožefa Krajnca, ob 200. obletnici njegovega rojstva postavili spominsko obeležje z razglediščem. V teh dneh bomo pri obeležju postavili doprsni kip dr. Jožefa Krajnca, ki je delo kiparke Katje Majer. V četrtek, 9. septembra, bomo ob 17. uri v Škalah na Strževi domačiji pripravili manjši dogodek, s katerim bomo počastili postavitev novega kipa. Goste na dogodku bosta nagovorila župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednica Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec Petra Bevc.

Kulturni program bodo pripravili člani Društva Revivas, po dogodku pa se bomo posladkali z dobrotami Škalčanke Darje Miklavžina.

Prijazno vabljeni

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana
T: 03 8961 546

...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.