O-STA

S prikazno vajo reševanja odpiramo večnamensko ploščad

FOTO: Večnamenska ploščad

Sporočilo za javnost

Velenje, 8. september 2021 - Mestna občina Velenje bo v sodelovanju z gasilci, zdravstvenimi delavci, policisti in predstavniki Slovenske vojske v soboto, 11. septembra, ob 16. uri pri Gasilskem domu Velenje organizirala prikazno vajo reševanja. Z napovedjo vaje bo župan Mestne občine Velenje Peter Dermol namenu predal večnamensko ploščad, ki jo bomo lahko uporabljali za organizacijo različnih dejavnosti.

Za izvedbo projekta smo se odločili, ker smo zaznali potrebo po tovrstni infrastrukturi. Na novi ploščadi pri Gasilskem domu Velenje bodo lahko gasilci ob povečani potrebi parkirali gasilska vozila, ploščad je primerna za izvajanje gasilskih vaj, omogočala pa bo tudi varno pristajanje reševalnega helikopterja, ko bo to potrebno.

S prikazno vajo reševanja bomo preverili usklajenost različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč v prometnih nesrečah. Z vajo bomo preverili delo gasilcev in sodelovanje s posadko helikopterja ter preizkusili novo večnamensko ploščad, ki je primerna tudi za pristanek helikopterja. Z reševalno vajo bomo namenu predali novo pridobitev.

Vrednost projekta je znašala 39 tisoč evrov z vključenim DDV, izvajalec del pa je bilo podjetje NIVIG.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana
T: 03 8961 700

........................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.