O-STA

Znanstveni simpozij ob 200-letnici rojstva Blaža Kocena ter 10. Kocenova sobota

Društvo učiteljev geografije Slovenije ter Oddelek za geografijo in Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Oddelkom za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Zvezo geografov Slovenije, Občino Šentjur, Turističnim olepševalnim društvom Ponikva in Osnovno šolo Blaža Kocena Ponikva ta petek in to soboto organizirajo dva dogodka v počastitev 200-letnice rojstva didaktika, geografa in kartografa Blaža Kocena (1821-1871). Blaž Kocen je s svojimi šolskimi atlasi, učbeniki in zemljevidi postavil temelje nazornejšega pouka geografije v osnovnih in srednjih šolah v tedanji monarhiji. Atlasi z njegovim imenom (Kozennatlas) izhajajo pri dunajski založbi Hölzel že 160 let in so še vedno sinonim za kvaliteto.

V petek, 10. septembra 2021, bo v prostorih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana potekal mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Nazornost pri pouku geografije nekoč, danes in jutri. Na njem bodo predstavljeni načini prikazovanja geografskih informacij pri pouku geografije danes. Ob pomembni obletnici bo na Oddelku za geografijo (2. nadstropje) tudi razstava, ki prikazuje življenje in delo Blaža Kocena, nazornost prikazovanja geografskih informacij v Kocenovih delih in danes, ter dogodke, s katerimi promoviramo Kocenovo delo.

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

V soboto, 11. septembra 2021, bo v Ponikvi potekala 10. Kocenova sobota. Udeleženci si bodo ogledali Ipavčevo hišo v Šentjurju, spominsko hišo Blaža Kocena na Hotunju pri Ponikvi, prisluhnili predstavitvam udeležencev ter dan zaokrožili z ogledom razstave o Blažu Kocenu v OŠ Blaža Kocena in s koncertom skladb Josipa Ipavca v cerkvi svetega Martina v Ponikvi.

Za več informacij:

Rožle Bratec Mrvar (predsednik organizacijskega odbora): rozle.bratec-mrvar@guest.arnes.si

dr. Tatjana Resnik Planinc (Oddelek za geografijo FF UL): tatjana.resnikplaninc@ff.uni-lj.si