O-STA

Velenje bosta obiskala predsednik vlade in minister za infrastrukturo

Sporočilo za javnost

Velenje, 10. september 2021 - V naslednjem tednu bo v Savinjski regiji na obisku Vlada Republike Slovenije. V Velenju pričakujemo predsednika vlade Janeza Janšo in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca.

V ponedeljek, 13. septembra, se bo v prostorih Mestne občine Velenje župan Peter Dermol s sodelavci srečal z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem. Župan bo po sestanku ob cca 9. 40 pred občinsko stavbo na voljo za izjave za medije.

V torek, 14. septembra, se bo v prostorih Vile Biance župan Peter Dermol s sodelavci srečal z predsednikom Vlade Republike Slovenije Janezom Janšo. Župan bo po sestanku ob cca 16. 30 pred Vilo Bianca na voljo za izjave za medije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736

......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.