O-STA

Objavljen razpis za štipendije za aktivno delovanje študentov

Velenje, 16. september 2021 - Mestna občina Velenje je za študijsko leto 2021/22 zagotovila 5.400 evrov za štipendije; višina štipendije bo znašala 90 evrov na mesec. Vabimo dodiplomske in podiplomske študente, ki aktivno delujejo v Mestni občini Velenje, da se do 15. oktobra 2021 prijavijo na razpis, ki je objavljen na občinski spletni strani na povezavi https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi.

Mladinski center Velenje je na podlagi Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje objavil javni razpis za štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2021/22. Letne štipendije bodo dodeljene študentom, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev.

Skupna višina razpisanih sredstev je 5.400 evrov, višina štipendije pa znaša 90 evrov na mesec. Štipendije se bodo izplačevale dodiplomskim ali podiplomskim študentom za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2022.

Na javni razpis se lahko prijavijo študenti, ki: imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije; niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu; so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi letnik študijskega programa 1. ali 2. bolonjske stopnje, v katerega so vpisani; hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri sodelavki Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Simoni Pogorelčnik (e-naslov: simona.pogorelcnik@velenje.si, telefonska številk 03 8961 677).

Vlogo naj vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje s pripisom "NE ODPIRAJ - VLOGA ZA JAVNI RAZPIS - ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021".

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje