O-STA

Ne bomo se PRESTRUKTURIRALI zaradi 235 milijonov, ampak ZARADI LJUDI

Velenje, 23. september 2021 - Na podlagi predstavitev različnih strokovnjakov na prvi dan razvojne konference Pozdravljena, prihodnost - na zeleno do kakovostnejšega življenja smo še bolj prepričani, da bi morali v Sloveniji prevzeti nemški model prestrukturiranja. Nemčija, ki bo zadnjo termoelektrarno zaprla leta 2038, bo za prestrukturiranje premogovnih regij za obdobje 2020-2038 namenila 40 milijard evrov. Velik poudarek dajejo dobremu sodelovanju delovne skupine za prestrukturiranje, v katero so bili vključeni vsi deležniki z različnih nivojev oblasti (odbori na državni, deželni in pokrajinski ravni).

Šaleška dolina od države pričakuje, da predstavi, koliko sredstev bo v Sloveniji namenjenih za razogljičenje energetike in za prestrukturiranje SAŠA regije iz državnega proračuna. Prav tako bi radi dobili odgovor, kdo se v imenu Šaleške doline glede prestrukturiranja SAŠA regije pogaja z Evropsko unijo.

Kot je včeraj na okrogli mizi izpostavil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, se ne bomo prestrukturirali zaradi 235 milijonov evrov, ki so zaenkrat na voljo za dve premogovni regiji iz Sklada za pravičen prehod, ampak zaradi varnosti ljudi in kvalitetnega razvoja doline, regije.

Predstavniki Evropske komisije so pojasnili, da mora biti v nacionalni strategiji, kot podlaga za črpanje evropskih sredstev, določena letnica zapiranja Premogovnika Velenje. Do leta 2030 moramo zmanjšati del izpustov emisij CO2, celotno razogljičenje pa je predvideno do leta 2050. Glavni vir onesnaževanja je še vedno promet, ne energetika. Pričakujemo, da bomo v sodelovanju z vsemi deležniki pripravili časovnico s kazalniki.

V zadnjih tednih je bil s strani države kot potencialni energent večkrat omenjen plin, ki pa ni dolgoročna rešitev, saj je tudi plin fosilno gorivo, kar pomeni, da je tudi zanj potrebno plačevati CO2 kupone; poleg tega ga Evropska komisija ne podpira.

Izhod iz premoga in ustavitev proizvodnje v Termoelektrarni Šoštanj sta realno izvedljiva takrat, ko s tem ne bomo povečevali energetske odvisnosti države na področju električne energije. Povečevanje uvozne odvisnosti bi pomenilo dvig cen električne energije, kar bi v znatni meri ogrozilo konkurenčnost slovenskega gospodarstva in povečalo energetsko revščino državljanov.

Razvojno konferenco smo sklenili z naslednjimi zaključki:

- Od države zahtevamo, da nas aktivno vključi v sodelovanje pri celotnem procesu prestrukturiranja SAŠA regije, priprave strategije, zakonov, strateških dokumentov in da upošteva naše argumentirane predloge.

- Zahtevamo, da se v ključne dokumente (oba zakona, strategija) vključi zaveza o zagotovitvi 5.000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo v Šaleški dolini; da se zagotovi in opredeli potrebna finančna sredstva za realizacijo vseh identificiranih projektov v vrednosti 1,1 milijarde evrov.

- Zahtevamo, da se ustanovi Sklad za pravičen prehod SAŠA regije, ki bi bil sistemski vir financiranja, kamor bi se stekala sredstva iz Podnebnega sklada Republike Slovenije. Prav tako mora biti podnebni sklad tudi sistemski vir za financiranje preobrazbe daljinskega sistema ogrevanja v Šaleški dolini (tako za obnovo obstoječega sistema kot vzpostavljanje alternativnih virov).

- Določiti je potrebno skrajno letnico zapiranja Premogovnika Velenje (ko se zapre zadnji premogovnik v Nemčiji npr. 2038). Nujno je spremljanje doseganja mejnikov (vsaki dve leti) in če bodo cilji doseženi prej, se lahko izstop iz premoga zgodi prej.

- Zakon o zapiranju Premogovnika Velenje in Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije morata drug drugega dopolnjevati ter biti sprejeta hkrati in še letos (v letu 2021).

- Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije mora določiti poseben status premogovne SAŠA regije.

Z zaključki konference bomo seznanili predsednika Vlade Republike Slovenije in pristojna ministrstva.