O-STA

V Celju bo v četrtek, 30. 9. 2021, objavljen javni razpis za podelitev priznanj "Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture 2021"

Celje, 28. september 2021 - Zavod Celeia Celje sporoča, da bo v četrtek, 30. 9. 2021, v Novem tedniku objavljen Javni razpis za podelitev priznanj "Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture 2021". Razpis, ki ga spremlja razpisni obrazec, bo objavljen tudi na spletnih straneh Mestne občine Celje (moc.celje.si) ter celjskih kulturnih institucij (Zavoda Celeia Celje, Muzeja novejše zgodovine Celje, Celjskega mladinskega centra, Pokrajinskega muzeja Celje, Osrednje knjižnice Celje, Zgodovinskega arhiva Celje, Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Celje).

Razpis se podeljuje ustvarjalcem in skupinam ustvarjalcev za uspešno delo in pomembne dosežke v kulturi, ki so pomembno prispevali k prepoznavnosti mesta Celje v širšem prostoru, ali s svojim delom pripomogli, da se mesto Celje razvija kot mesto, ki je odprto za različne umetniške oblike, vsebine in umetniške prakse, ali pa trajno obogatili slovenski kulturni prostor. Tudi tokrat se bodo podelila predvidoma tri priznanja, in sicer priznanje za življenjsko delo ter največ dve priznanji za najvidnejše dosežke v preteklem obdobju zadnjih dveh let.

Pobude oziroma predloge kandidatov za prejemnike priznanj lahko podajo posamezniki in pravne osebe. Pobude za podelitev priznanja "PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE 2021" je potrebno poslati na razpisnem obrazcu na naslov: Zavod Celeia Celje, Komisija za podelitev priznanja "PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE" za leto 2021, Krekov trg 3, 3000 Celje do vključno 30. 10. 2021 (datum poštnega žiga) kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani: "Za razpis: "PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE 2021" - ne odpiraj!"

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Zavodu Celeia Celje, Krekov trg 3 na tel. št.: 03 42 941 ter po e-pošti: kristijan.erjavec@celje.si.