O-STA

Teden obveznih izbirnih vsebin na Gimnaziji Velenje

V tretjem tednu septembra smo kot vsako leto na Gimnaziji Velenje organizirali teden obveznih izbirnih vsebin. Dijaki so se v tem tednu udeležili najrazličnejših delavnic, predavanj in izletov. Prvi letniki so spoznavali knjižnično-informacijska znanja, imeli delavnice iz sproščanja, predavanja o samopodobi, razvijanju zdravih pričakovanj ter o izboljšanju komunikacijskih navad, sodelovali pa so tudi na tradicionalnem književnem srečanju Lirikonfest. Drugi letniki so spoznavali zdravstvene vsebine, imeli preventivna predavanja o varnosti v prometu ter poglabljali vedenje o podnebnih spremembah. Za tretje in četrte letnike smo organizirali predavanja in delavnice s področja podjetništva, prvič letos tudi za umetniške razrede s poudarkom na poslovnih modelih v umetnosti. Posebno pozornost smo namenili letošnji 30. obletnici razglasitvi samostojne Republike Slovenije ter z Muzejem Velenje za dijake od 2. do 4. letnika zasnovali obsežen in vsebinsko bogat program državljanske vzgoje. Dijaki so spoznavali razvoj mesta Velenje, obiskali so Spominski center, kjer so videli gradivo o 10-dnevni vojni v Šaleški in Savinjski dolini, se srečali s policisti in spoznali njihovo delo, obiskali skladišče Rdečega križa in atomsko zaklonišče ter se preizkušali v streljanju z zračno puško. V tednu izbirnih vsebin smo pripravili tudi planinski športni dan - z različnimi razredi smo se povzpeli na Smrekovec, Mozirsko kočo, Lubelo oz. Uršljo goro, geografsko ekskurzijo po Ljubljanskem barju, likovno ekskurzijo po Štajerski (Žička kartuzija, Štatenberg, Ptuj, Ptujska Gora) ter glasbeno ekskurzijo v Koper in Piran, ki smo jo organizirali v povezavi s koprsko umetniško gimnazijo.

Prvič pa smo letos organizirali spoznavni tabor za dijake prvih letnikov splošne in umetniške gimnazije. Dijaki športne gimnazije so namreč že v začetku septembra odšli v šolo v naravi, kjer so se lahko novi sošolci med seboj povezali na bolj oseben način in to izkušnjo smo želeli omogočiti tudi ostalim dijakom prvega letnika.

Spoznavni tabor je potekal v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, na kmetiji Lešnik, kjer smo bili deležni odličnega gostoljubja, zelo okusne domače hrane in čudovitih razgledov na dolino. Dijaki so ob prihodu na kmetijo izvajalkam oddali svoje mobilne telefone, da so se lahko v polnosti posvetili spoznavanju drug drugega. Celo sami so opažali, da je kakšen dan brez telefona čudovita izkušnja. Na spoznavnem taboru smo dijake spremljale razredničarke, športni pedagog in šolska svetovalna delavka.

Razdelile smo jih v 6 skupin; vsaka skupina je bila zadolžena za določeno opravilo (priprava in pospravljanje miz v času obrokov, postavitev tabornega ognja, jutranja telovadba, pospravljanje ob zaključku), v skupinah pa so se udeležili tudi različnih delavnic v dopoldanskem času. Zanje smo pripravili štafetne igre, socialne igre ter delavnico o zanesljivosti ustnega izročila.

V popoldanskem času so se dijaki odpravili na krajši orientacijski pohod, kjer so po poti spoznavali osnove pohodništva. Pred večerjo smo imeli še nekaj časa za izbiro predsednika razreda, ob sončnem zahodu pa je vsak dijak našel miren kotiček zase, si vzel nekaj časa in napisal pismo sebi v četrti letnik, ki ga bo prejel ob zaključku šolanja.

Po večerji je sledilo postavljanje ognja in priprava na večerni program; ob ognju smo namreč imeli noč talentov, kjer so se dijaki imeli priložnosti drug drugemu predstaviti na zabaven in zanimiv način.

Dijaki so noč preživeli na seniku, kar so mnogi prvič doživeli. Zjutraj so dijaki, po jutranji telovadbi, zajtrku in pospravljanju, drug drugemu napisali pozitivne lastnosti, ki so jih v tem času spoznali pri njih. Skupaj pa smo še enkrat šli v mislih skozi celoten tabor. Takrat so imeli dijaki priložnost povedati kaj jim je bilo najbolj všeč in podati predloge za izboljšanje tabora za naslednje generacije. Skupno gledano jim je bil najbolj všeč taborni ogenj, želeli pa so si, da bi tabor trajal dlje časa. Na koncu smo ugotovili, da so se res povezali med seboj kot razred in da je tabor dosegel svoj prvotni namen. Zadovoljni in povezani smo se vrnili domov in prepričani smo, da bomo s spoznavnimi tabori nadaljevali tudi v prihodnje.


Sara Brezovnik, šolska svetovalna delavka

Urška Šramel Vučina, koordinatorka OIV

Gimnazija Velenje

Šolski center Velenje