O-STA

Jutri se bodo članice in člani Sveta Mestne občine Velenje sestali na redni seji

Velenje, 4. oktober 2021 - Jutri, 5. oktobra, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 20. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

  1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine Velenje
  2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine

Velenje za leto 2021

  1. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine

Velenje za leto 2021 v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021

  1. Predlog Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim
  2. Osnutek Odloka o poimenovanju ulic z imenoma Ulica svežih idej in Cesta Jožeta

Ervina Prislana

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje