O-STA

Predstavili testni poligon baterijskega sistema

Sporočilo za javnost

Velenje, 6. oktober 2021 - Ob Šolskem centru Velenje je podjetje Elektro Celje danes predstavilo prvi baterijski sistem slovenskega proizvajalca integriranega v njihovo distribucijsko omrežje. Predstavitve testnega poligona sta se udeležila tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič. Župan je poudaril, da je postavitev testnega poligona ob Šolski center Velenje odlična izbira, saj bodo lahko dijaki izpopolnjevali svoje znanje in prepoznavali nove razvojne priložnosti v naši dolini.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na dogodku izpostavil, da smo v Velenju veseli, da je lokacija testnega poligona postavljena v regiji, ki je 90 let in več dajala električno energijo slovenskemu energetskemu sistemu in več kot 140 let prispevala premog za energetsko samooskrbo Slovenije. "To je zagotovo odraz naše prizadevnosti za skupno dobro in si tudi zato zaslužimo spoštovanje do regije, do ljudi. V Šaleški dolini se nahajamo pred novimi izzivi, med njimi je zagotovo največji poiskati nadomestni vir toplote za daljinski sistem ogrevanja. Želimo biti inovativni, drugačni in želimo vpeljati nove tehnologije in tudi današnji projekt je dober temelj za nove uspešne zgodbe. Komunalno podjetje Velenje je v teh dneh objavilo poziv promotorjem, saj želimo postaviti visokonapetostni energetski kotel za namen samooskrbe s toplotno energijo," je poudaril župan in povabil vse prisotne k sodelovanju in iskanju inovativnih rešitev.

Predsednik uprave Elektra Celje mag. Boris Kupec, je povedal, da "so ponosni, ker je sistem v celoti plod domačega znanja in zasnovan na najnovejši tehnologiji baterij, sistema za upravljanje, pretvornikov ter naprednim krmilnim sistemom. Tudi lokacija postavitve sistema ni naključna. Šaleški energetski bazen, ki v Termoelektrarni Šoštanj že vrsto let proizvaja tretjino električne energije v Sloveniji, se nahaja namreč na pomembnem razpotju. Globalne podnebne spremembe in posledično težnja k ogljični nevtralnosti je cilj, ki narekuje spremembe v tej panogi. Čas je za premišljen energetski prehod, za oblikovanje nove energetske prihodnosti, ki bo temeljila na razogljičenju, decentralizaciji proizvodnje in digitalizaciji".

Modularni baterijski hranilnik električne energije AMBER je zasnovan na najnovejši tehnologiji baterij, sistema za upravljanje z baterijo (BMS), pretvornikov in naprednim krmilnim sistemom, ki podpira učinkovito obratovanje OVE, distribucijskega omrežja, industrijskih porabnikov in mikro omrežij, lahko pa služi kot podpora pri regulaciji frekvence in napetosti oziroma kvaliteti električne energije.

Razvojno inovativni projekt AMBER se ukvarja z napredno uporabo baterijskega hranilnika električne energije integriranega v distribucijsko omrežje Elektra Celje, neposredno za izboljšanje obratovanja in zanesljivosti napajanja distribucijskega omrežja. Elektro Celje je vodilni partner na projektu, ki organizira in koordinira planiranje, izvedbo in preostale aktivnosti. V okviru projekta so bile razvite programske storitve, monitoring in krmilni sistem za upravljanje BHEE v namen testiranja sistemske prožnosti in zagotavljanja kvalitetnejšega napajanja v lokalnem omrežju skupaj z velenjskim podjetjem Mega M, d. o. o.

Na fotografiji: župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič in mag. Boris Kupec, predsednik Uprave Elektro Celje ob TP Gimnazija Velenje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Saša Sevčnikar,Kabinet župana

T: 03 8961 652
...............................................................................................................................

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.


Foto testni poligon, okt 2021.jpg