O-STA

Tiskovna konferenca mednarodnega projekta Talentjourney

Vljudno vas vabimo na tiskovno konferenco ob zaključku projekta Talentjourney, ki bo v petek, 15. 10. 2021 ob 12:15 - 12:45.

Govorniki:

G. João Santos, senior expert, Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Mr. Matti Isokallio, Predsednik EUproVET, Direktor Educational Federation, Sataedu
Ms. Adrijana Hodak, Vodja MIC ŠC Nova Gorica
Mr. Janez Damjan, Direktor CPI - Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
Mr. Miran Saksida, Direktor Šolskega centra Nova Gorica
Mr. Janko Pogorelčnik, Direktor Šolskega centra Velenje
Ms. Iris Soban, Marketing človeških virov pri podjetju MAHLE

Tiskovni konferenci bo sledila zaključna konferenca: Talentjourney final conference.

Pridružite se tiskovni konferenci na platformi ZOOM:
https://arnes-si.zoom.us/j/98303502238?pwd=SklVTldRYWJGenViZ09nMXlCdFhrUT09

Meeting ID: 983 0350 2238
Passcode: 445915

O projektu TalentJourney

TalentJourney je mednarodni projekt, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus +, kjer si partnerji iz Italije, Nemčije, Finske, Estonije in Slovenije prizadevajo odpraviti razlike v ponudbi in povpraševanju po znanjih in znanjih v proizvodnem sektorju s prihodom industrije 4.0. Projekt, ki se je začel novembra 2019 in se bo zaključil konec oktobra 2021 vodi Šolski center Nova Gorica, v njem pa je sodeluje tudi Šolski center Velenje. Glavni cilj projekta je zmanjšati vrzel v znanju v proizvodnem sektorju na področju povezljivih naprav / CDS (IoT Internet of Things/Internet stvari v pametni proizvodnji) in osredotoča se na uporabniško usmerjene, uporabniku prijazne in okolju prijazne rešitve. TalentJourney bo vzpostavil podlago za ustvarjanje popolnoma nove izobraževalne paradigme in okolja, odprtega in inovativnega prostora, povezovanja in skupnega ekosistema, kjer bo vsakdo lahko odkril svoje potenciale, jih razvil do odličnosti znanja in strokovnosti ter osebnega zadovoljstva. TalentJourney namerava povezati različne zainteresirane strani in strokovnjake na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

TalentJourney se ne osredotoča samo na nova znanja in veščine, temveč tudi na nove pristope in drugačen način poučevanja, ki bo omogočil individualizirano usposabljanje. Osvetliti moramo dva vidika projekta: vsebino, saj bomo pripravljali in nenehno posodabljali nabor znanja, potrebnega za delo v pametni proizvodnji, in spremenjen način predstavitve znanja. Osrednjo točko učenja in pridobivanja informacij bomo skušali preusmeriti s pasivnega poslušanja in učenja na aktivno sodelovanje, izmenjavo veščin in znanj ter učenje z delom.

Platforma TalentJourney bo zagotovila bazo podatkov o pametnih proizvodnih strokovnjakih, delodajalci bodo dobili vpogled v nabor usposobljenega osebja, mladi pa bodo imeli dostop do informacij o lokalnih in mednarodnih delovnih mestih v industriji. Omogočala bo uporabnikom vzpostaviti novo mrežo poznanstev, sodelovati z različnimi podjetji in optimizirati svoje izkušnje.

Za boljši prikaz potreb lokalnega in mednarodnega trga dela potrebujemo globalni pregled obstoječega znanja, prav tako pa moramo razviti metodologijo, ki bo olajšala kontinuirano pridobivanje teh podatkov. Projektni partnerji so izvedli raziskave potreb in zahtev na področju interneta stvari v partnerskih državah. Rezultat tega je bila objava zbirke podatkov o veščinah za povezljive naprave in storitve / CDS (IoT v pametni proizvodnji).

Eden glavnih ciljev, ki si ga zasledujemo v okviru projekta TalentJourney, je razvoj skupnega učnega načrta, ki bo opredelil teme znanja na različnih področjih in olajšal mobilnost delovne sile ter kot tak pomagal tako zaposlenim kot delodajalcem in industriji kot celoti. Informacije, pridobljene s pomočjo zbirke podatkov o spretnostih, so nam omogočile, da smo začeli oblikovati vsebino skupnih učnih načrtov, ki bodo učencem in drugim vključenim akterjem omogočili fleksibilnost, odprt prostor za inovacije in konstantni pretok znanja, ki se bo prelival preko državnih meja in meja posameznih področij.

V okviru projekta je bilo razvitih in izvedenih tudi več spletnih seminarjev s področja avtomatizacije, robotike, IoT in virtualne resničnosti, posnetki so na voljo na platformi TalentJourney.

Več o projektu: https://talentjourney.si/

Igor Doler,

vodja projektne skupine

ŠC Velenje