O-STA

Župan obiskal kmetijska gospodarstva v KS Škale-Hrastovec

Velenje, 18. oktober 2021 - Ob svetovnem dnevu kmetic (15. oktober) in ob svetovnem dnevu hrane (16. oktober) je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci obiskal nekaj kmetijskih gospodarstev v Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec: kmetijo Arič, kmetijo Bojana Miklavžine, ekološko kmetijo Mlinar in kmetijo Hribernik. Ob obisku je župan lastnikom kmetij podaril likovno delo Šaleških likovnikov. V prihodnih tednih bo župan z obiski kmetijskih gospodarstev nadaljeval tudi po ostalih krajevnih skupnostih.

Na kmetiji Arličevih, po domače pri Špehu, se zakonca Janko in Sonja, skupaj s tremi otroci, ukvarjata s pridelavo mleka. Obdelujejo slabih 35 hektarov kmetijskih površin, v letu 2020 pa so Mlekarni Celeia prodali slabih 400 tisoč litrov mleka. Zakonca Arlič sta zelo aktivna tudi v različnih odborih, ki delujejo v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Kmetija Bojana Miklavžine se nahaja neposredno ob trasi bodoče hitre ceste. Na kmetiji, ki jo je prevzel sin, so leta 2014 postavili nov hlev, ki sledi sodobnim smernicam prireje. Ukvarjajo se s pridelavo mleka in se lahko pohvalijo s certifikatom za mleko brez GSO. V letu 2020 so Mlekarni Celeia, preko Kmetijske zadruge Šaleška dolina, prodali dobrih 400 tisoč litrov mleka. Na kmetiji gospodarita Bojan in soproga Iris s tremi hčerami, ob pomoči Bojanovih staršev.

Na ekološki kmetiji Mlinar se s pridelavo zelenjave ukvarja družina Oblak, zakonca Zvonka in Avgust ter njuna otroka z družinama. Na dobrih 3 hektarih pridelujejo zelenjavo na ekološki način, za katero imajo tudi vse potrebne certifikate. Registrirano imajo tudi dopolnilno dejavnost predelave zelenjave v izdelke. S svojimi pridelki in izdelki so redno prisotni na Mestni tržnici Velenje, kjer jih najdete v eni od prodajnih hišk, prav tako pa svoje pridelke in izdelke ponujajo na ekološki tržnici v Ljubljani.

Na kmetiji Hribernik (po domače pri Lepku) v Plešivcu, ki jo je pred kratkim od očeta Stanka prevzel sin Rok, se ukvarjajo tudi z govedorejo in pri tem sledijo ekološkim smernicam. Glavna dejavnost pa je predelava lesa, registrirana kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. Obdelujejo 11 hektarov kmetijskih zemljišč, v lasti pa imajo tudi 36 hektarov gozda.

Mestna občina Velenje vsako leto za razvoj kmetijstva in podeželja namenja sredstva iz občinskega proračuna, in sicer preko javnega razpisa. V letu 2021 smo za ta namen odobrili sredstva v višini 78.000 evrov. Za sredstva lahko kandidirajo kmetijska gospodarstva in društva, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja. Večina upravičencev je sredstva preko zahtevkov že prejela, ostali imajo čas za oddajo zahtevkov še do konca novembra 2021.

V Velenju smo ponosni na lokalno predelano hrano. Na Mestni tržnici Velenje v centru mesta svoje pridelke in izdelke prodajajo kmetijski pridelovalci iz Šaleške in Zgornje Savinjske doline, nekaj ponudnikov pa redno prihaja tudi iz ostalih delov Slovenije. Mestna tržnica, ki je zelo dobro obiskana zlasti ob sobotah, je odprta vsak dan med 7. in 13. uro. Poleg možnosti nakupa lokalno pridelane hrane pa predstavlja tudi prostor druženja ob različnih dogodkih, ki se odvijajo na tem prostoru.

Od letošnjega poletja je na Kidričevi cesti na voljo tudi avtomat za prodajo mlečnih izdelkov, ki smo ga postavili v sodelovanju s kmetijo Tonk.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje