O-STA

Tiskovna konferenca mednarodnega projekta Talentjourney

Vljudno vas vabimo na tiskovno konferenco ob zaključku projekta TalentJourney, ki bo v petek, 22. 10. 2021 ob 13:00 do 14.00.

Pridružite se tiskovni konferenci na platformi ZOOM:
https://arnes-si.zoom.us/j/94869877366?pwd=NkJDekR5ZWRrbHBGSnlobms1V1k4QT09

Meeting ID: 948 6987 7366
Passcode: 038435

TalentJourney - vseživljenjsko potovanje do znanja

Uvedba novih in inovativnih tehnologij močno vpliva na delovanje gospodarstva, s tem pa posledično tudi na delovno silo, zaposleno v podjetjih, ki se stalno spreminjajo in rastejo. Za uspešen napredek je potrebna moderna in dobro kvalificiran človeški kapital, upoštevati pa moramo tudi neprestano spreminjanje potreb delovnih mest in s tem povezano potrebno vseživljenjsko učenje.

Cilji projekta

Cilj projekta TalentJourney je zmanjšati vrzeli v znanju v proizvodnem sektorju na področju povezljivih naprav / CDS (IoT Internet of Things/Internet stvari v pametni proizvodnji) z osredotočanjem na uporabniško usmerjene, uporabniku prijazne in okolju prijazne rešitve.

Začetek projekta

Projekt se je pričel novembra 2019, torej tik pred tem, ko je svet, gospodarstvo in načine komunikacije močno preobrazila pandemija COVID 19, kar je močno vplivalo tudi na potek projekta. Najti in izpopolniti smo morali nove učinkovite načine komunikacije in sodelovanja, da bi našli rešitve in izmenjali znanje ter omogočili čezmejen pretok idej, politik, praks. V tem času je postalo tudi jasno, da je vloga učitelja v šolski skupnosti nenadomestljiva.

Povezovanje deležnikov na več nivojih

Veliko potrebnega znanja že obstaja, potrebno je povezati različne strokovnjake znotraj posameznih področij in integrirati različna področja. TalentJourney predstavlja rastočo mrežo medsebojno povezanih regionalnih ekosistemov in interesnih skupin EU s poudarkom na izmenjavi idej, sodelovanju, skupinskem delu in posredovanju informacij. TalentJourney bo proizvodnemu sektorju zagotovil mednarodno zbirko talentov bodočih zaposlenih in mednarodni pretok strokovnjakov za spodbujanje inovacij in krepitev zmogljivosti za obvladovanje prihodnosti proizvodnega sektorja v Evropski Uniji.

Pomen projekta

Projekt naslavlja pomanjkanje ustrezno kvalificirane delovne sile: z globokimi strukturnimi spremembami v gospodarskem in socialnem sestavu sodobne družbe se razmik med trgom dela in vsebinami poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanje širi. Preveč je teoretičnega izobraževanja in premalo praktičnega usposabljanja. Naš namen je povezati izobraževalne ustanove in industrijo IOT z uporabnikom - učencem kot fokusom razvoja.

Rezultati projekta

Glavni rezultati platforme TalentJourney so zbiranje podatkov o potrebah po veščinah, sodobni nadnacionalni učni načrti za potrebe Industrije 4.0 in razvoj vseživljenjskih usposabljanj ter dostop do usposabljanj na različnih nivojih zahtevnosti za strokovni razvoj trenerjev in učiteljev kot mentorjev ter vodij. V okviru projekta je bilo tako razvitih in izvedenih tudi več spletnih seminarjev s področja robotike, virtualne resničnosti, zelenih veščin, avtomatizacije in pametne proizvodnje, ki so na voljo na platformi TalentJourney.

Zaključek projekta

V petek, 15. oktobra so na mednarodni zaključni konferenci projektni partnerji iz Slovenije, Italije, Finske, Nemčije in Estonije predstavili dosežke in načrte za nadaljni razvo. Konferenci se je pridružil tudi gospod João Santos iz Generalnega direktorata Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Projekt se bo zaključil s koncem oktobra 2021, kar pa ne pomeni, da bodo s tem zamrle tudi dejavnosti, povezane s projektom in platformo TalentJourney. Ta se bo širila in poskušala zajeti čim več uporabnikov in s tem omogočiti večjo povezanost izobraževanja in industrije in sodelovanje izobraževanja ter industrije z različnih vsebinskih in geografskih področij. Iz do zdaj zajetih partnerskih držav se bomo poskušali razširiti po celotni Evropski Uniji.

Projekt sofinancira program Evropske unije Erasmus +. Več o projektu: https://talentjourney.si/

Igor Doler,

vodja projektne skupine

ŠC Velenje