O-STA

V sklopu projekta ETM v Velenju 4 nove klopi

Sporočilo za javnost

Velenje, 22. petek 2021 - V sklopu letošnjih aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) smo se na Mestni občini Velenje odločili, da prisluhnemo starejšim občanom in v mestu postavimo štiri dodatne klopi ter tako pri starejših občanih spodbudimo pogostejše pešačenje in s tem kakovostnejše preživljanje prostega časa. Na predlog starejših bomo tako v prihodnjih dneh v Velenju postavili štiri nove klopi, in sicer tri klopi na zelenih površinah ob Tomšičevi cesti, eno klop pa v bližini trgovine Mercator Tržnica.

Septembra smo za starejše občane v sklopu aktivnosti ETM organizirali delavnico z naslovom Zanimive in varne poti našega mesta. Sodelujoči so se na delavnici tudi sprehodili po mestu in predlagali lokacije za nove klopi, na lokacijah, kjer so ocenili, da jih najbolj potrebujejo. Predlagali so umestitev treh klopi na zelenih površinah ob Tomšičevi cesti in ene klopi v bližini trgovine Mercator Tržnica.

Na takšen način želimo starejše občanke in občane spodbuditi k pešačenju in jim omogočiti aktivnejše in kakovostnejše življenje.

Na delavnici so starejši podali tudi mnogo drugih pobud za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki jih bomo pri nadaljnjih ureditvah mesta z veseljem upoštevali.

Pošiljamo prikaz umestitve klopi in fotografijo s septembrske delavnice.

Aktivnosti smo izvedli v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in prostor - Sklad za podnebne spremembe.