O-STA

Odkrili temeljni kamen za Park državnosti

Sporočilo za javnost

Velenje, 25. oktober 2021 - Danes dopoldan so župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, predstavnik veteranskih in domoljubnih organizacij, pobudnic in soustvarjalk Spominskega centra 1991 in Parka državnosti Alojz Slavko Hudarin in projektant parka Rok Poles na zelenici ob Spominskem centru 1991 slavnostno odkrili temeljni kamen za Park državnosti, ki smo ga posvetili letošnjemu jubileju - 30-letnici samostojnosti Slovenije.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je ob tem povedal, da je današnji dan suverenosti ravno pravšnji dan, da pokažemo spoštovanje do naše preteklosti. "Smo v obdobju, ko moramo govoriti o tem, kako je nastal slovenski narod, kakšna je naša preteklost in kaj lahko pričakujemo v prihodnje. Prav je, da prenašamo spomine na prihodnje generacije, saj imamo bogato zgodovino, na katero moramo biti ponosni. Ideja o parku državnosti v Velenju je z današnjim dnem ugledala luč sveta in prizadevali si bomo, da bomo lahko projekt čim prej dokončali," je poudaril župan in se zahvalil vsem članom koordinacijskega odbora za tvorno sodelovanje.

S Parkom državnosti bomo v Velenju celostno zaokrožili in dopolnili vsebino Spominskega centra 1991 ter omogočili obisk tudi večjim skupinam. Ideja o ureditvi Parka državnosti v Velenju se je porodila že v času postavljanja vsebin za Spominski center 1991, ki ravno na današnji dan praznuje tri leta od odprtja. Park je bil zasnovan v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje, in bo prilagojen, da si ga bodo lahko ogledali tudi ljudje z omejitvami. Temeljni kamen parka je tetraeder, ki predstavlja osrednji pomnik vojne za Slovenijo. Datum odkritja temeljnega kamna Parka državnosti smo namenoma zastavili na 25. oktober, saj na ta dan praznujemo dan suverenosti - državni praznik, ki je posvečen enemu izmed ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije: na ta dan je slovensko ozemlje zapustil še zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade.

V Parku državnosti bodo predstavljena tri obdobja, ki so zaznamovala pot Slovencev do lastne države. Z obeležjem "1918" bo predstavljen zgodovinski pomen domačina dr. Karla Verstovška in generala Rudolfa Maistra, drugi sklop bodo zavzemale vsebine iz let 1941-1945, s tretjim segmentom "1991" pa bo predstavljena osamosvojitvena vojna za Slovenijo. V parku bodo predstavljeni trije večji artefakti: betonska protitankovska ovira iz vojne za Slovenijo - tetraeder, jeklena protitankovska ovira iz jamskih lokov - 'jež' in obnovljeni tank Sherman iz časa 2. svetovne vojne.

Ureditev parka bo potekala v dveh etapah. Prva faza pomeni simbolični začetek urejanja parka: na sredino zelenice je postavljen betonski tetraeder, ki v slovenskem prostoru simbolizira vojno za Slovenijo, nanj pa so pritrjene okrogle tablice iz nerjavnega jekla z vgraviranimi simboli Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Velenje, Policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje, odbora Velenje, in Mestne občine Velenje. Vrednost investicije je ocenjena na 80.000 evrov.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je marca letos imenoval koordinacijski odbor, ki se sestaja, usklajuje in vodi aktivnosti za izgradnjo parka. Odbor vodi Mojca Ževart.

Mestna občina Velenje skupaj z vsemi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami spoštljivo ohranja spomin na pomembne zgodovinske dogodke ter spodbuja domoljubne vrednote, spoštovanje in ljubezen do slovenskega naroda, kulture in države. Z različnimi aktivnostmi in prireditvami prenašamo sporočilo za našo državo prelomnih dni na občane; tudi ali predvsem na mlajše rodove. Med drugim tudi z enoto Muzeja Velenje, tj. Spominskim centrom 1991 in z županovim častnim pokroviteljstvom Vseslovenskega srečanja veteranov vojne za Slovenijo 1991 in častnikov ob 30-letnici samostojnosti Slovenije, ki smo ga junija gostili na Visti. Poleg tega smo letos v sklopu 30-letnice samostojnosti Slovenije neimenovano ulico poimenovali Cesta Jožeta Ervina Prislana. Jože Ervin Prislan je na območju Šaleške doline odigral pomembno vlogo, poleg tega v Velenju še nimamo ulice, ki bi zaznamovala osebo, aktivno v času samostojne Slovenije ali ob njenem nastanku. Zemljišče, kjer poteka danes povezovalna cesta, je nekoč pripadalo njegovim staršem.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
mag. Saša Sevčnikar,Kabinet župana
T: 03 8961 652

...............................................................................................................................

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.