O-STA

Iz Portoroža s prvim mestom na državnem tekmovanju v turističnem vodenju

Turistična zveza Slovenije je letos izvedla 8. tekmovanje v turističnem vodenju, namenjeno mladim od 15. do 29. leta. Tekmovanja, ki je potekalo 19. oktobra 2021 v Portorožu in Piranu, se je prvič udeležila dijakinja 3. letnika programa Gastronomija in turizem Šole za storitvene dejavnosti Šolskega centra Velenje Maja Šmon in s strokovno brezhibnim in simpatičnim nastopom, ki mu je dodala osebno noto, osvojila izjemno 1. mesto in s tem brezplačen tečaj za pridobitev nacionalne licence turističnega vodnika pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu je Maja pripravila seminarsko nalogo o domačem Slovenj Gradcu s predlogom doživljajskega vodenega ogleda, v drugem delu pa predlog vodenja po Portorožu in Piranu. Na tekmovanju kandidati tik pred pričetkom vodenja žrebajo odseke poti, za katerih priprave so namenili veliko energije in prostega časa.

S tekmovanjem Turistična zveza Slovenije vzpodbuja mlade za poklic turističnega vodnika, ki je velikokrat prva in edina vez med turisti in lokalnim okoljem ter zato neprecenljiv del turistične ponudbe kraja.

O svoji izkušnji iz tekmovanja je Maja povedala: "Tekmovanje me je naučilo ogromno stvari. Vse od vztrajnosti, truda pa vse do same izvedbe vodenja in improvizacije. V tem procesu sem še bolj spoznala samo sebe in svoje zmožnosti. Čeprav je bilo tekmovanje zelo zahtevno, sem v priprave vložila ogromno truda in se z veseljem pripravljala nanj. Lahko potrdim, da sem spoznala, da lahko uresničim vse, kar si zadam in to spoznanje mi bo izjemno pomagala v moji prihodnosti in karieri."

Za izjemen dosežek Maji iskreno čestitamo in ji želimo še veliko izzivov in uspehov na šolski in strokovni poti!


Marko Gams

Šola za storitvene dejavnosti

ŠC Velenje