O-STA

Šola za vlagatelje tveganega kapitala prispeva k razvoju kulture semenskega vlaganja in znanja, ki je potrebno za uspešno vlaganje in razvoj podjetij v Sloveniji


Šola za vlagatelje tveganega kapitala


  • od 2. novembra do 3. decembra 2021

  • format: spletna predavanja v slovenskem jeziku

  • PROGRAM brezplačnega izobraževanja


ABC Accelerator in South Central Ventures organizirata brezplačno spletno izobraževanje za vlagatelje tveganega kapitala "Šola za vlagatelje tveganega kapitala". V času od 2. novembra do 3. decembra 2021 bo potekalo 17 spletnih predavanj, v sklopu katerih bodo izkušeni vlagatelji in strokovnjaki delili primere iz prakse. S pridobljenim znanjem bodo udeleženci izobraževanja oblikovali ali utrdili kompetence na področju vlaganja v start-up podjetja. Izobraževanje je brezplačno, financira ga Slovenski podjetniški sklad v sklopu programa start-up Plus.

V prvi polovici leta 2021 so zasebni vlagatelji vložili neverjetnih 49 milijard EUR v evropska start-up podjetja

Na področju investicij v tvegani kapital je v Evropi na voljo vedno več denarja in vrednotenja se povečujejo. Kot izpostavlja Grega Potokar, direktor in so-ustanovitelj, ABC Accelerator, so samo v prvi polovici leta 2021, zasebni vlagatelji vložili neverjetnih 49 milijard EUR v evropska start-up podjetja. "Investicijsko področje tveganega kapitala je privlačno, hkrati pa tudi precej drugačno od ostalih. Posebnega ga dela predvsem dejstvo, da so v njem lahko uspešni le tisti vlagatelji, ki so poznavatelji specifike in zakonitosti na tem področju."

Kako poteka investicijski cikel v start-up podjetjih, kakšne so posebnosti pri sodelovanju z ekipami ustanoviteljev in prijemi, da dosegamo želene cilje, je tematika brezplačnega spletnega izobraževanja "Šola za vlagatelje tveganega kapitala". Izobraževanje je namenjeno vsem, katerih strateški fokus je iskanje inovativnih projektov v start-up podjetjih. Primere iz prakse bodo delili ugledni strokovnjaki in izkušeni vlagatelji, med njimi Jure Mikuž, glavni upravljavec preko sto milijonskih skladov tveganega kapitala "South Central Ventures"; prekaljeni vlagatelj z uspešnim izstopom iz naložb tveganega kapitala Gregor Rebolj, sklad Silicon Gardens; Peter Globokar, ki v tujini že dolga leta deluje kot vlagatelj in M&A svetovalec; Dean Mikolič, P&S, eden od pionirjev vrednotenja podjetij pri nas.

Start-up podjetja predstavljajo pomemben segment gospodarstva, saj razvijajo drugačne poslovne modele, inovirajo in imajo potencial hitre rasti

Investicije v start-up podjetja so malo poznana kategorija naložb na trgu, ki je v Sloveniji šele v zgodnjih fazah razvoja, izpostavlja Jure Mikuž. "Vsak investitor v start-up podjetja se mora zavedati tveganj tovrstnih vlaganj, obenem pa je to oblika naložbe, ki lahko investitorju prinese poleg donosov tudi veliko zadovoljstva, saj je slednji soudeležen pri ustvarjanju novih vrhunskih podjetniških in osebnih uspehov. Tako za investitorja kot tudi za podjetnika, ki prejme sredstva, je zelo pomembno, da je partnerstvo dogovorjeno na način, ki je skladen z ustaljenimi standardi iz razvitejših trgov ter da pogoji sodelovanja dolgoročno ustrezajo obema. Le na ta način so vzpostavljeni pogoji, da se bo podjetje neovirano razvijalo dalje, pogosto tudi s pomočjo dodatnega financiranja, ki ga bo podjetje zbralo iz drugih virov. Slovenija je dobro rastišče za vrhunska tehnološka podjetja, ki pa še ni popolnoma odkrito s strani uveljavljenih investitorjev iz tujine. Zato je priložnosti za dobro naložbo na voljo precej."

Nejc Novak, ustanovitelj in partner, Odvetništva Novak - tudi med predavatelji izobraževanja "Šola za vlagatelje tveganega kapitala" je prepričan, da predstavljajo start-up podjetja pomemben segment gospodarstva, saj razvijajo drugačne poslovne modele, inovirajo in imajo potencial hitre rasti. "Za mlade podjetnike brez lastnega kapitala je zagotovitev začetnih sredstev velik izziv. Iz več razlogov namreč težje pristopajo do tujih vlagateljev kot do domačih, zato je za razvoj panoge bistveno, da je semenski kapital na voljo doma. Nabor različnih vrst vlagateljev bogati kapitalski prostor. Poleg aktivnega Slovenskega podjetniškega sklada so pomembni tudi poslovni angeli, domači skladi tveganega kapitala, strateški vlagatelji in ustanovitelji, ki so svoja podjetja že prodali. "Šola za vlagatelje tveganega kapitala" prispeva k razvoju kulture semenskega vlaganja in znanja, ki je potrebno za uspešno vlaganje in razvoj podjetij."

Šola za vlagatelje tveganega kapitala (Šola) ponuja poleg izobraževanja dragocen nabor aktivnosti in priložnosti

Individualno svetovanje pri soinvestiranju s Slovenskim podjetniškim skladom (SPS):

Šola zagotavlja brezplačno svetovalno podporo investitorjem, ki se bodo do 15.1.2022 prijavili za koriščenje mehanizma so-investiranja s SPS pri načrtovanju investicije v startup podjetje. V sklopu individualne podpore bodo mentorji iz projektne skupine svetovali pri vseh fazah pridobivanja investicije, od priprave predstavitvenih dokumentov, do sklenitve pogodbe. Predvsem pa bodo osredotočeni na priprave za koriščenje mehanizma so-investiranja SPS, kadar bo izražena pisna namera investitorja glede specifične investicije v startup podjetje. Več na spletni strani SPS.

Mreženje z vlagatelji tveganega kapitala:

V sklopu Šole bodo potekala neformalna srečanja udeležencev oz. vlagateljev. Če bodo epidemiološke razmere dovoljevale, se bodo srečali v živo, sicer pa vsaj enkrat preko spleta. Udeleženci bodo imeli priložnost izmenjave informacij o dogajanju v slovenskem ekosistemu in pogovora o morebitnem sodelovanju (sindiciranju) pri posameznih projektih z namenom doseganja kritične mase investiranja. Izmenjava dobrih praks in navezovanje ter utrjevanje osebnih kontaktov je vsekakor eden pomembnejših ciljev takšnih dogodkov.


***

Več informacij:


mag. Tina Drolc

T: +386 40 366 859

E: tina@inspirata.co.uk