O-STA

Javna predstavitev strategije razvoja in trženja turizma

Velenje, 4. november 2021 - Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju z Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete pripravlja Strategijo razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027. Javno predstavitev bodo organizirali v torek, 9. novembra 2021, ob 17. uri prek spletne platforme Zoom (https://uni-lj-si.zoom.us/j/98667036168).

Šaleška dolina se je v zadnjih nekaj letih razvijala tudi kot turistična destinacija. Trenutno smo na prelomni točki razvoja, saj se soočamo z družbenimi, okoljskimi in gospodarskimi izzivi. Ena izmed prioritet bo tudi v prihodnje ohranjati visoko kvaliteto življenja za občanke in občane, kar bodo prepoznali tudi obiskovalci in se bodo zaradi tega vračali v našo dolino. Prav s tam namenom pripravljamo novo Strategijo razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027.

V uvodni fazi so izvedli poglobljene intervjuje in delavnice s ključnimi deležniki turističnega sektorja v Šaleški dolini, vključno z obema županoma, direktorji javnih zavodov in turističnih podjetij, zainteresiranimi svetniki, poznavalci turizma in drugimi.

Izredno pomemben del procesa priprave strategije predstavljajo tudi lokalni prebivalci, turistični ponudniki, turistična društva, širša poslovna in splošna javnost ter vsi drugi podporniki turizma. Vse zainteresirane vabimo na javno prestavitev osnutka Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027. Predstavitev bo potekala v torek, 9. novembra 2021, ob 17. uri prek spletne platforme Zoom. Sodelujete lahko s klikom na povezavo https://uni-lj-si.zoom.us/j/98667036168.

Po končani predstavitvi bo čas za podajanje predlogov, mnenj, sugestij in tudi vprašanj. Vaše mnenje zelo cenimo, zato je naša želja, da ta strateški dokument oblikujemo skupaj z vami.

V Zavodu za turizem Šaleške doline želijo skupaj z različnimi deležniki soustvariti pametno, zeleno in prijazno mesto za prebivalce in obiskovalce, z napredno turistično ponudbo. Sodelovanje pri pripravi tega dokumenta je izjemno pomembno.

Prijazno vabljeni k sodelovanju! Živimo turizem!