O-STA

Iščemo najemnika Vile Herberstein - SZJ Mestne občine Velenje

Sporočilo za javnost

Iščemo najemnika Vile Herberstein

Velenje, 9. november 2021 - Na spletni strani smo objavili javno zbiranje ponudb za oddajo gostinsko-nastanitvenega objekta Vile Herberstein. Vila je namenjena za vrhunsko kulinarično ponudbo z organizacijo dogodkov ob posebnih priložnostih, ponuja pa tudi možnost namestitve za manjše število oseb.

K oddaji ponudb želimo privabiti zainteresirane ponudnike, ki v njej prepoznajo priložnost za razvoj vrhunske kulinarične ponudbe.

Vila Herberstein stoji na elitni lokaciji s čudovitim razgledom na mesto, a hkrati v neposredni bližini centra mesta. Kot pomemben zgodovinski objekt se ponaša s stilsko urejenimi notranjimi prostori (sprejemnica, gostinski del in dvoposteljne sobe) in zunanjo okolico (terasa, park z dvema fontanama).

Predmet najema je gostinski objekt Vila Herberstein s parkom in okolico v skupni izmeri 3.559 m² na naslovu Kopališka cesta 1, Velenje. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 3.000 evrov plus tekoči stroški. Merili za izbiro najugodnejše ponudbe sta: višina ponujene mesečne najemnine (50 %) in pestrost gostinske ponudbe (50 %). Najemna pogodba bo z izbranim najemnikom sklenjena za nedoločen čas, s šestmesečnim odpovednim rokom.

Javno zbiranje ponudb je objavljeno na www.velenje.si pod zavihkom Javne objave (Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem - gostinsko-nastanitveni objekt Vila Herberstein). Prijavitelji naj ponudbo pošljejo, skupaj z vsemi dokazili in prilogami (več v objavljenem razpisu), v pravilno označeni kuverti najkasneje do 29. novembra 2021 do 9. ure. Morebitna dodatna vprašanja sprejemamo na elektronskem naslovu: uros.buric@velenje.si.

Vila Herberstein je v lasti družbe D. S. U., Družba za svetovanje in upravljanje, Ljubljana. Mestna občina Velenje ima nepremičnino v zakupu za 75 let oz. do leta 2094.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
mag. Saša Sevčnikar,
Kabinet župana
T: 03 8961 652