O-STA

Svetovni dan filozofije: Filozofija v antropocenu - etika in okoljska pismenost

Vpliv človekove dejavnosti na okolje je tako velik, da je sprožil novo geološko dobo, imenovano "antropocen". Podnebne spremembe in posledične poplave ter požari s sušo, onesnaženost z mikroplastiko, izgube habitatov - vse te naravne katastrofe so žal postale del našega vsakdana, ki je zaradi tega za milijone ljudi čedalje bolj negotov, dobrobit prostoživečih živali pa je močno ogrožena. Toda kljub tem vsem znanim dejstvom svet in države ne ukrepajo v zadostni meri. Zato se je nujno vprašati, kaj lahko kot odgovorne državljanke in državljani naredimo, da bomo k vprašanju okoljske krize, ki jo povzroča človek, pristopili resneje in odločneje.

Pogovor na temo etike in okoljske pismenosti bo potekal v četrtek, 18. novembra, ob UNESCO-vem svetovnem dnevu filozofije. Dogodek, ki ga organizirajo Slovensko filozofsko društvo, Društvo za razvoj humanistike, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Pedagoški inštitut, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, je posvečen osveščanju globalnega prebivalstva glede izjemnega pomena te discipline za negovanje kritičnega mišljenja, kulture dialoga, miru in promocije človekovih pravic.

UNESCO, ki poudarja pomen filozofije kot najbolj univerzalne vede vseh časov in prostorov, hkrati opozarja na vrednost praktično usmerjenih filozofskih študijev, zato je letošnja tematika dneva filozofije posvečena okoljski etiki in njeni vlogi pri ohranjanju našega življenjskega sveta.

Osrednja prireditev bo v obliki okrogle mize in prispevkov slovenskih dijakov ter študentov med drugim nagovorila problematiko obsega okoljske krize in izgledov za prihodnost, utemeljitve človekove moralne odgovornosti do okolja, pravične razporeditve bremen podnebnih sprememb in onesnaževanja, povezave izkoriščanja okolja z drugimi oblikami eksploatacije ter izobraževanja za okoljsko etiko in trajnostni razvoj.

Slavnosna govorca bosta Gašper Hrastelj (UNESCO Slovenija) in dr. Marjan Šimenc (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Sodelujoči na okrogli mizi:

· dr. Lučka Kajfež Bogataj (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani),

· dr. Nadja Furlan Štante (Znanstveno-raziskovalno središče Koper),

· dr. Luka Omladič (Inštitut za aplikativno etiko),

· Niko Šetar (Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru),

· študenti, dijaki, učenci.

Več informacij

povezovalec okrogle mize

Tomaž Grušovnik (tomaz.grusovnik@pef.upr.si)

organizacija

Andreja Perčič (andreja.sopic@pef.upr.si, 031 75 56 81)