O-STA

Končana obnova Romanskega palacija Starega gradu Celje

Celje, 10. november 2021 - V zadnjih tednih so na delu Starega gradu Celje potekala vzdrževalna dela, v sklopu katerih smo obnovili in zamenjali stavbno pohištvo ter sanirali poškodbe, ki so ogrožale kamnito substanco Romanskega palacija. Upravljavec gradu Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje in Mestna občina Celje sta delna finančna sredstva za dela dobili z uspešno prijavo na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine.

V sklopu obnove smo zamenjali pod, vrata, okna ter strešno kritino, popravili smo dotrajan omet, pri vseh delih pa smo v sodelovanju s strokovnjaki ohranjali avtentično veduto enega najpomembnejši srednjeveških gradov v Sloveniji.

Za izvedbo del je bil z naročilom male vrednosti izbran izvajalec Karbo storitve s.p. Končna vrednost del je 118.197,94 evrov. Ministrstvo za kulturo bo projekt sofinanciralo v dveh letih, in sicer v višini 48% skupne vrednosti.