O-STA

Spodbujanje razvoja slovensko-hrvaškega obmejnega območja s pomočjo Phare sredstev

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj je v juniju 2005 objavila javni razpis Donacijska shema za pripravo projektnih predlogov na slovensko-hrvaškem obmejnem območju za predloge projektov s področja ekonomske in socialne kohezije ter razvoja človeških virov in trajnostnega razvoja na slovensko-hrvaškem obmejnem območju.

Do sedaj čezmejno sodelovanje Slovenije s Hrvaško v okviru programa Phare še ni bilo financirano. Slovensko-hrvaška obmejna partnerstva pa so se krepila že v okviru 1. razpisa trilateralnega Sosedskega programa Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006. Donacijska shema je poleg spodbujanja gospodarskega in socialnega razvoja obmejnega območja ter tudi čezmejnega sodelovanja namenjena predvsem pripravi kakovostnih projektov, ki se bodo v naslednji finančni perspektivi lahko potegovali za sredstva iz pobude Skupnosti Interreg IIIA, namenjena za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško.

Na javnem razpisu je bilo izbranih enajst projektov, ki jim je bila v začetku novembra 2005 dodeljena donacija iz programa Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija - SNP 2003 v skupni vrednosti 208 milijonov tolarjev. Del donacije, približno 55 milijonov tolarjev, je prispevala Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj.

Cilji omenjenih izbranih projektov so različni, a med seboj dopolnjujoči: v okviru skupnega gospodarskega razvoja bosta občini Ljutomer in Ilirska Bistrica pripravili projektno dokumentacijo za vodovod, na območju Jugovzhodne Slovenije pa bodo izdelali študijo razvoja podeželja; Mladinski center Brežice in Splošna bolnišnica Izola bosta izvajala projekta s področja človeških virov; Občina Črnomelj in Območna obrtna zbornica Sežana sta pridobili sredstva za izvedbo trajnostnih okoljskih projektov, pri čemer bo občina pripravila projektno dokumentacijo za kanalizacijsko omrežje v vaseh ob Kolpi, na obalno-kraškem območju pa bodo izdelali študijo analize ravnanja z odpadki; v Podravju bo izdelana dokumentacija za ureditev dostopnosti v Halozah; s področja turizma in kulture pa so bili izbrani trije projekti, in sicer strategija ureditve kolesarskih poti na Kozjanskem, izdelava predloga za tematske poti na obalno- in notranjsko-kraškem območju ter študija izvedljivosti destinacije dobrega počutja ob Kolpi, predlagana s strani občine Metlika.

Projekti se bodo izvajali v tesnem sodelovanju s hrvaškimi partnerji in bodo predvidoma zaključeni v juliju 2006.