O-STA

Vzdrževalna dela na sistemu Bicy

Velenje, 23. november 2021 - Uporabnike obveščamo, da zaradi vzdrževalnih del avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles sistem BICY ne bo obratoval od srede,
1. decembra 2021, in predvidoma do konca februarja 2022.

Strokovnjaki bodo v tem času izvedli pregled celotnega sistema in odpravili pomanjkljivosti na kolesih. V sistemu Bicy, avtomatiziranem sistemu za izposojo koles, je na voljo 158 koles, od tega je kar polovica koles električnih.

Uporaba storitev sistema Bicy je brezplačna, le ob vsakoletni registraciji ali zamenjavi stare uporabniške kartice z novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, se delno krijejo stroški vzdrževanja in registracije v višini 10 evrov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje