O-STA

Mercatorjeva učna prodajalna nova pridobitev na Šoli za storitvene dejavnosti ŠC Velenje

V sredo, 1. 12. 2021, je na Šoli za storitvene dejavnosti Šolskega centra Velenje potekala otvoritev Mercatorjeve učne prodajalne, ki so jo dijakinje in dijaki poimenovali Mavrica okusov. Gre za nadvse dobrodošlo specializirano učilnico oz. prav poseben učni poligon, kjer bodo naše dijakinje in dijaki pridobivali vsa tista nujno potrebna znanja in kompetence, ki jim bodo omogočala lažje vključevanje v delovni proces v času opravljanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcih, pa tudi kasneje, ko bodo vstopili na trg dela in svojo poklicno pot. Tako bodo iz prve roke spoznali celoten prodajni postopek od trenutka, ko kupec stopi v trgovino. Naučili se bodo, kako poskrbeti za sproščeno vzdušje v trgovini ter vzpostaviti s stranko osebno in iskreno vez, izurili se bodo v vodenju klasičnih in sodobnih prodajnih postopkov, spoznali bodo različne vrste blaga in storitev v trgovini, kako sprejeti stranke, jim svetovati in nuditi pomoč pri nakupu, načine prevzemanja in evidentiranja blaga, aranžiranja, organizacije ekonomičnega poslovanja, nenazadnje pa se bodo naučili tudi, kako skrbeti za urejen izgled trgovine. Seveda se bodo v učni prodajalni lahko opremili tudi s celo paleto mehkih veščin - naučili se bodo učinkovite verbalne in neverbalne komunikacije s stranko, tudi v tujem jeziku, tehnik prepričevanja, vodenja in motiviranja "sodelavcev", reševanja problemov, timskega dela, pridobili pa bodo tudi koordinacijske veščine in psihološka znanja, ki so pomembna za prodajo. (Helena Zupanc, ravnateljica Šole za storitvene dejavnosti, Šolski center Velenje)

Manica Zupanič, direktorica maloprodaje za V Slovenijo v Mercatorju je povedala ...

Z učnimi prodajalnami želi Mercator vzpostaviti dolgoročno sodelovanje s šolami za promocijo poklica prodajalec. Učne trgovine so v celoti opremljene in založene z izdelki, imajo tudi blagajno, ki deluje, in tako dodatno omogočajo kakovostno učenje bodočih prodajalk in prodajalcev.

Mercatorjeve prodajne inštruktorice med letom obiščejo učne prodajalne, jih posodabljajo in sodelujejo tudi v učnem procesu ob predstavitvi poklica prodajalec ter pri izobraževanju s področja prodajnih veščin in sodobnih prodajnih orodij.

Mercator je namreč prvi trgovec, ki je pri nas uvedel spletno market trgovino, samopostrežne blagajne, samostojno skeniranje, mobilno aplikacijo, ki je tudi mobilna denarnica, in ustvarja tudi številne digitalne vsebine, ki so blizu tako mladim prodajalcem kot kupcem.

Poklic prodajalec je že dlje časa med deficitarnimi poklici, v Mercatorju pa ga želimo tudi z učnimi prodajalnami in posredovanjem informacij o najsodobnejših trgovskih praksah bolj približati mladim, saj gre za dinamičen in zanimiv poklic.

Maša Kolšek, učiteljica:

Zelo smo ponosni in počaščeni, da smo tudi na naši šoli dobili Mercatorjevo specializirano učilnico, kjer bomo lahko učitelji dijakom še bolje približali praktično delo v trgovini in le-tega povezali s teoretičnimi vsebinami strokovnih modulov. Hvaležni smo, da Mercator tudi v naših dijakih, bodočih prodajalcih, vidi potencial in s tovrstnimi akcijami, izredno lepimi štipendijami in prav tako s podporami pri državnih tekmovanjih v tehniki prodaje, postavlja poklic prodajalca med enega bolj cenjenih in iskanih.

Dijak Leon Jošar iz 2. letnika programa Trgovec pa pravi:

Učna prodajalna bo popestrila naš pouk in nas na delo v trgovini pripravljala že v samem šolskem prostoru. Veseli smo, da smo kot dijaki programa trgovec cenjeni, da si kot bodoči prodajalci zaslužimo tako lepo učilnico.