O-STA

Komunalno podjetje Velenje novi upravljavec mestne tržnice

Velenje, 2. december 2021 - Z novim letom bo upravljanje mestne tržnice prevzelo Komunalno podjetje Velenje. Kot lokalno podjetje se bodo lahko hitreje odzvali željam ponudnikov lokalno predelane hrane in povpraševanju občank in občanov, saj si želimo mestno tržnico še nadgraditi. Upravljanje bodo izvajali z obstoječim kadrom in resursi.

S 1. januarjem 2022 bosta stopila v veljavo odloka, ki dajeta podlago, da se upravljanje mestne tržnice prenese na Komunalno podjetje Velenje, ki je od leta 2017 upravljavec parkirišč, modrih con in garažnih hiš.

Mestna občina Velenja trenutno tržnico upravlja preko izbranega upravljavca, na podlagi izvedenega javnega postopka oddaje evidenčnega javnega naročila in sklenjene letne pogodbe. Ker občina dejavnost upravljanja tržnice ne more opravljati v okviru splošne dejavnosti javne uprave, temveč mora dejavnost upravljanja in vzdrževanja tržnice opravljati kot režijski obrat javni gospodarski zavod ali javno podjetje ali v obliki koncesije.

Pregled upravljanja tržnic po Sloveniji je pokazal, da se dejavnost upravljanja tržnic izvaja kot gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin, saj so tržnice organizirane na površinah, ki so javne oziroma v lasti občin. Največkrat to dejavnost izvajajo javna komunalna podjetja.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje