O-STA

Pedagoška fakulteta dobila pomemben raziskovalni program prihodnosti - digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je objavila obvestilo o rezultatih izbora prijav raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij. Odobren je bil raziskovalni program prijaviteljice Univerze v Mariboru "Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (industrijo 4.0)", v okviru katerega bo sodelovala tudi Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem.

ARRS je med 152. ustreznimi prijavami izbral 20 novih raziskovalnih programov, in sicer pet s področja naravoslovja, pet tehnike, tri medicine, tri biotehnike, tri humanistike in enega iz družboslovja s poudarkom na vzgoji in izobraževanju.

Nov družboslovni šestletni program, vključuje navezavo na deficitarne poklice ter povezavo z novimi digitalnimi tehnologijami, saj bo sodobna družba, družba prihodnosti, od nas zahtevala popolnoma nova znanja, spretnosti in kompetence ter funkcionalno, digitalno, tehnološka in inženirska pismenost.

Dejstvo je, da je vsaka industrijska revolucija izbrisala določene tipe poklicev in ustvarila nove, danes pa se moramo bolj kot kadarkoli zavedati, da do konca življenja ne bomo opravljali poklica, ki smo si ga izbrali na začetku kariere. Še globlji razmislek pa nam ponuja podatek, da 70 % poklicev, ki jih bodo nekoč opravljali naši otroci, ki so danes na začetku šolanja, sploh še ne obstaja, so zapisali v predstavitvi raziskovalnega programa.

Že kvalitativni preskok iz tretje industrijske revolucije v četrto industrijsko revolucijo (Industrijo 4.0), so zaznamovali računalniki s svojo procesorsko močjo in skoraj neomejenimi spominskimi kapacitetami. Očitno pa je, da je človek kot inteligentno bitje na področju zmožnosti procesiranja in shranjevanja informacij v zadnjih stoletjih prav malo napredoval. Preskok v superpametno družbo (družbo 5.0) pa si težko predstavljamo samo s človekom in z njegovo skrajno omejeno procesorsko močjo in spominskimi kapacitetami. Družba prihodnosti, super pametna družba je zagotovo tehnološka družba, družba samostojnih in pametnih sistemov, ki jih bo bolj ali manj vodila in usmerjala umetna inteligenca (UI).

Iz analize obstoječega stanja se jasno kaže, da so rešitve na področju izobraževanja, predvsem v Sloveniji nesistemske in se odražajo predvsem v iskanju trenutnih, kratkoročnih rešitev nastalih problemov.

V Sloveniji imamo na najrazličnejših področjih ogromno deficitarnih poklicev, katerih obstoja se sploh še ne zavedamo. In še dodatno, vsi ti nezaznani deficitarni poklici, vsi ti izvajalci teh poklicev večinoma nimajo vseh potrebnih/ustreznih znanj, veščin, spretnosti in kompetenc, za delovanje v različnih situacijah, pa seveda tudi v družbi prihodnosti, kar bistveno zmanjšuje možnost njihove poklicne in življenske mobilnosti.

V okviru programa bodo raziskovalci izhajali iz dejstva, da družba prihodnosti že danes ustvarja zametke popolnoma novih delovnih mest in zahtev, novih poklicev, ki so danes v takšni ali drugačni obliki še deficitarni, jutrišnji dan pa bo namenjen predvsem njim. "Če želimo narediti korak v družbo 5.0 in četrto industrijsko revolucijo (industrijo 4.0), moramo že danes razmišljati o teh poklicih. Slovenija mora na področju usposabljanja in izobraževanja celotne družbe narediti ogromen evolucijski premik. Ni dovolj, da samo izpostavljamo, da je Slovenija družba znanja, ampak moramo v to predvsem zares verjeti in se pričeti temu primerno tudi vesti. Programska skupina je sposobna narediti ta temeljni razmislek in na podlagi tega celotno slovensko družbo popeljati v družbo najrazvitejših. A časa ni ostalo v izobilju," so zapisali raziskovalci programske skupine.