O-STA

Vsestranska kartica zdravstvenega zavarovanja v Avstriji Dunaj, Avstrija

V Avstriji so zdravstvene izkaznice po uvedbi elektronske kartice zdravstvenega zavarovanja na začetku leta 2005 postale stvar preteklosti. Nov sistem prinaša vrsto prednosti za bolnike, zdravnike, delodajalce in zavarovance, saj je ustvaril obsežno in učinkovito državno zdravstveno mrežo, kakor tudi pogoje za vrsto nadgraditev v prihodnosti.

V komaj šestih mesecih se je v sitem vključilo osem milijonov zavarovancev in skoraj 12.000 zdravnikov.

Šest mesecev po uvedbi elektronske zdravstvene kartice, jo ima prav vsak avstrijski državljan. S pomočjo pošte je bilo razdeljenih skupno osem milijonov kartic, kmalu pa bo v elektronski sistem vključenih tudi vseh 11.700 zdravstvenih ustanov, ki so del sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dnevno sistem elektronskih kartic obdela podatke 280.000 do 350.000 bolnikov.

Elektronska kartica - več kot le elektronska zdravstvena izkaznica

Elektronska kartica je za bolnike veliko več kot le stara izkaznica v elektronski obliki, saj uporabniku omogoča dostop do vseh storitev, ki jih nudi avstrijski sistem zdravstvenega varstva.

Na kartici sta zabeležena le lastnikovo ime in njegova številka zdravstvenega zavarovanja, ne pa tudi podatki, povezani z njegovo zdravstveno kartoteka. Kartica, vključena v sistem omrežja, avtomatično preveri, ali je bolnik zavarovan in kako.

Elektronsko kartico je moč uporabljati tudi kot osebno izkaznico, s čimer Avstrija postaja prva država na svetu z univerzalno osebno kartico, ki državlajanom omogoča dostop do vladnih storitev (če bo prišlo do uspešne zakonske certifikacije).

Hrbtna stran kartice ima tudi funkcijo Evropske izkaznice zdravstvenega zavarovanja (European Health Insurance Card - EHIC), ki je zamenjala potrdilo o zdravstvenem zavarovanju za tujino, namenjeno dostopu do zdravstvenih storitev med kratkim bivanjem v tujini (na počitnicah), v državah EU in EGS ter Švici.

Lastnosti avstrijskega sistema elektronskih kartic

Avstrijska elektronska kartica pomeni velik korak naprej v številnih pogledih. Med njene prednosti spadajo visoka stopnja varnosti (na kartici ni nobenih podatkov občutljive narave), dejstvo, da ima lahko tudi vlogo osebne izkaznice, in možnost nadgradnje njene uporabnosti na področju zdravstvenega varstva.

Za več informacij obiščite http://www.chipkarte.at ali http://www.sozialversicherung.at

Kontakt za medije:

Dieter Holzweber,

predstavnik za stike z javnostmi pri avstrijski zvezi za socialno zavarovanje

Tel.: +43-1-71132-1122 Email: dieter.holzweber@hvb.sozvers.at