O-STA

Z odlokom uvedli novi priznanji ambasador in kulturni ustvarjalec leta

Velenje, 22. december 2021 - V Mestni občini Velenje vsako leto septembra ob občinskem prazniku razglasimo prejemnike najvišjih občinskih priznanj. Prejemnike županovega priznanja, prejemnike grba Mestne občine Velenje in prejemnike plakete Mestne občine Velenje, vsake štiri leta tudi prejemnika naziva častni občan Mestne občine Velenje. Prav tako lahko župan po lastni presoji podeli priznanje župana. S potrditvijo novega odloka bomo v letu 2022 lahko imenovali tudi ambasadorja Mestne občine Velenje in kulturnega ustvarjalca leta Mestne občine Velenje, ki si ga želimo imenovati že meseca februarja ob kulturnem prazniku.

V obstoječi Odlok o priznanjih Mestne občine Velenje smo z dopolnitvijo želeli dodati dve novi priznanji - ambasador Mestne občine Velenje in kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje. Za razliko od častnega občana je ambasador lahko tudi tujec, ki Velenje promovira v Sloveniji in svetu, pristojna komisija ga lahko izbere vsako leto.

Prav tako želimo v občini ob kulturnem prazniku izpostaviti kulturnega ustvarjalca, ki bo hkrati dobil možnost, da v letu od prejema priznanja v dogovoru z občino pripravi/izvede umetniško delo s svojega področja delovanja.

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) smo objavili obvestilo o zbiranju pobud za podelitev priznanja kulturni ustvarjalec Mestne občine Velenje v letu 2021. Pobude zbiramo do vključno ponedeljka, 17. januarja 2022, do 12. ure.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje