O-STA

Vabljeni k pripravi občinskih proslav v letu 2022

Velenje, 22. december 2021 - Danes smo na spletni strani www.velenje.si (Javne objave) objavili Javno povabilo za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2022. Želimo si, da bi tudi naslednje leto proslave izvajali predvsem lokalni kulturni ustvarjalci, ki jim tako želimo tudi pomagati, saj se zavedamo, da je zaradi epidemije njihovo delo še posebej omejeno. Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne osebe, fizične osebe in posamezniki, ki imajo status samostojnega kulturnega ustvarjalca. Višina zagotovljenih sredstev za izvedbo posamezne proslave znaša 3 tisoč evrov (DDV je zajet). Pri kakovosti programa bomo upoštevali tudi vključevanje velenjskih ustvarjalcev, medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje več ustvarjalcev pri pripravi programa, saj je tudi povezovanje na tem področju pomembno.

Predmet javnega povabila je izbor izvajalcev za izvedbo osrednjih občinskih proslav ob državnih praznikih v letu 2022, ki bodo potekale v: četrtek, 3. februarja, ob 8. februarju - slovenskem kulturnem prazniku, ponedeljek, 25. aprila, ob 27. aprilu - dnevu boja proti okupatorju, četrtek, 23. junija, ob 25. juniju - dnevu državnosti, četrtek, 27. oktobra, ob 31. oktobru - dnevu reformacije, četrtek, 27. oktobra, ob 1. novembru - dnevu spomina na mrtve in četrtek, 22. decembra, ob 26. decembru - dnevu samostojnosti in enotnosti.

Lokacija proslave je Dom kulture Velenje ali po dogovoru kjerkoli v Velenju. Za izvedbo proslave je na voljo tehnična oprema, ki je v dvorani doma. Morebitno dodatno opremo zagotovi prijavitelj.

Program proslave mora tematsko ustrezati posameznemu državnemu prazniku. Prijavitelj se lahko prijavi za izvedbo programa na eni, več ali pa na vseh naštetih proslavah. Pred vsako proslavo bo z izbranim prijaviteljem sklenjena pogodba oz. mu bo oddano javno naročilo.

Prijavitelji morajo prijave za februarsko proslavo oddati do 6. januarja 2022 do 10. ure, za vse ostale pa do 25. februarja 2022 do 10. ure na naslov Mestna občina Velenje (Sprejemna pisarna, Titov trg 1, Velenje).

Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje