O-STA

Cesti Škale-Gaberke in Škale-Graška Gora odprti za promet

Sporočilo za javnost

Cesti Škale-Gaberke in Škale-Graška Gora bosta danes odprti za promet

Velenje, 29. december 2021 - Na gradbišču 3. razvojne osi v Škalah so zaključili z asfalterskimi deli, opravljena sta bila tudi pregled in prevzem izvedene gradnje, zato bodo danes sprostili promet po cestah Škale-Gaberke in Škale-Graška Gora. Čimprejšnje odprtje odsekov smo zahtevali tudi mi na pobudo krajank in krajanov KS Škale - Hrastovec in KS Plešivec.

23. decembra 2021 je bil opravljen pregled izvedene gradnje, na katerem so bile podane določene pripombe, ki so bile do danes uspešno odpravljene. Zato bodo z današnjim dnem odstranili popolno zaporo ceste, da bo lahko promet stekel po novi cestni povezavi Velenje-Škale in Škale-Graška Gora-Šmiklavž. Za dokončanje del, ki niso povezana s sprostitvijo prometa, je izvajalec del pripravil nov elaborat začasne prometne ureditve. Izvajalec del je sicer podaljšal dovoljenje za začasno prometno ureditev do 13. maja 2022, kar pa ni pomenilo, da bo do tega datuma popolna zapora ceste.

Cesta bo uradno prevzeta, ko bo odsek dokončan v celoti. V obdobju do popolnega dokončanja odseka bodo možne tudi občasne kratkotrajne popolne zapore ceste.

Zaradi epidemije in vremenskih razmer so gradbena dela trajala malo dlje od načrtovanega. Za boljšo koordinacijo in komunikacijo poteka del s krajani KS Škale - Hrastovec smo konec novembra skupaj z DARS in DRI pripravili delovno srečanje, z njimi pa bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

1/1