O-STA

Predinformativni dan na Šolskem centru Velenje - 20. 1. 2022

Predinformativni dan je na Šolskem centru Velenje postal že kar tradicionalni dogodek za dijake zaključnih letnikov. Letos smo ga izvedli že trinajsto leto, udeležilo pa se ga je okoli 280 dijakov. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer smo tudi v letošnjem letu dogodek izpeljali virtualno, saj se nam zdi pomembno, da tudi v teh razmerah šola ponudi svojim dijakom čim več potrebnih informacij, ki jim bodo koristile pri njihovem načrtovanju kariere.

Dijaki na dan dogodka, v četrtek, 20. 1. 2022, niso imeli pouka, temveč so ostali doma, od koder so preko svojih računalnikov ali mobilnih telefonov spremljali dogodek.

Letos je na samem dogodku sodelovalo kar 46 gostov iz različnih organizacij, ki so se predstavili preko videokonferenc v živo. Dan smo začeli vsi skupaj ob 8.00 s predstavitvijo Vpisne službe UM, ki so predstavili vpisni postopek na študij, nato pa so se dijaki po lastnem interesu udeleževali drugih predstavitev, ki so jim bile na voljo. Poleg mnogih fakultet, ki so predstavljale različne študijske smeri, smo gostili tudi kar nekaj organizacij, ki niso direktno povezane s študijem.

Predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje je v svojem predavanju dijakom predstavila potek načrtovanja kariere in predstavila možnosti zaposlovanja. V sklopu ZRSZ pa smo gostili tudi oddelek EURES, kjer so dijaki pridobili informacije o ustvarjanju mednarodne kariere.

Gostili smo tudi policijo in vojsko, kjer so dobili dijaki vpogled v poklic policistov in vojakov, različna področja delovanja in možnosti izobraževanja ter usposabljanja.

Poleg teh organizacij pa so imeli dijaki možnost prisluhniti tudi Društvu NOVUS, ki so imeli odlično predavanje na temo "Komunikacija je ključ do uspeha". Dijaki so lahko izvedeli mnogo resničnih zgodb o neuspehu zaradi neprimerne komunikacije in na podlagi konkretnih primerov izvedeli, kakšna je razlika med primerno in neprimerno komunikacijo pri ustvarjanju kariere.

Dogodek se je uradno zaključil ob 15.10.

Po dogodku smo od mnogih gostov dobili pohvale za odlično izpeljan dogodek, česar smo zelo veseli. Tudi dijake smo poprosili za povratno informacijo in več kot 90 % dijakov je ocenilo, da je bil dogodek dobro izveden, v veliki meri pa so podali tudi opisno mnenje, ki nam bo v pomoč pri organizaciji takšnih dogodkov v prihodnje.

Sara Brezovnik,

Koordinatorica Predinformativnega dneva

OF SOLSKI CENTER ra I