O-STA

Na voljo so sredstva za kulturne programe in projekte

Mestna občina Velenje bo danes na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Velenje. Javni razpis bo trajal do 3. marca 2022, vsa razpisna dokumentacija pa bo prav tako na voljo na naši spletni strani (poglavje Javne objave). Razpisanih bo pet področij: A - kulturni programi, B - kulturni projekti, C - kulturni projekti s področja založništva (knjiga, cd, dvd), D - delovanje zveze kulturnih društev in E - projekti medkulturnega dialoga. Za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2022 namenjamo 93.850 evrov. Prijavitelji morajo prijave oddati do 3. marca, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije ter na drugih področjih kulture.

Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oz. oddan osebno skladno z besedilom razpisa.

Prijazno vabljeni k prijavi!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje