O-STA

Jutri bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

Jutri, v torek, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 23. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Primarno zdravstvo v Velenju danes in jutri

3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

4. Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine

5. Predlog Sklepa o potrditvi Tržnega reda in Cenika Mestne tržnice Velenje

6. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021

7. Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2022 do vključno 2027

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje

9. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2021

10. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz proračuna MO Velenje za leto 2021

11. Poročilo o dodelitvi sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2021

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje