O-STA

Ženske v znanosti


Štirinajsti Unescov projekt Veselje do znanosti na Gimnaziji Celje - Center v ospredje postavlja ženske

1. februarja so na Gimnaziji Celje - Center (GCC), eni najaktivnejših članic mednarodne mreže UnescoASP organizirali Veselje do znanosti, tradicionalno prireditev, ki je namenjena popularizaciji znanosti in raziskovanja med mladimi. Po navadi prireditev pripravijo novembra na šoli, ob svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj, letos pa so jo zaradi razmer prestavili v februar in v spletno obliko. Tokratna tema so bile Ženske v znanosti, na prireditvi pa je sodelovalo več kot 500 osnovnošolcev, dijakov in njihovih mentorjev s 26 slovenskih osnovnih in srednjih šol.

V uvodnem delu so pripravili pogovor z uspešnimi slovenskimi raziskovalkami, ki ga je moderirala Maja Ratej, nekdanja dijakinja GCC in novinarka Radia Slovenija (Frekvenca X, Val 202). Sodelovale so vodje štirih oddelkov na Inštitutu Jožef Štefan, prof. dr. Milena Horvat (Oddelek za znanosti v okolju), prof. dr. Dunja Mladenić (Oddelek za umetno inteligenco), dr. Barbara Malić (Oddelek za elektronsko keramiko), dr. Ingrid Milošev (Oddelek za fizikalno in organsko kemijo) in pa dve nekdanji dijakinji GCC - onkologinja dr. Nina Fokter Dovnik in Klavdija Bastl, podiplomska študentka na Memorial Sloan Kettering Cancer Center v ZDA. Mladim so predstavile njihovo karierno pot, aktualno raziskovalno delo in z njimi spregovorile o izzivih prihodnosti.

V nadaljevanju so si udeleženci ogledali posnetek gledališke predstave Neustrašna raziskovalka - Marie Curie in radioaktivnost, ki so jo napisali Justin Durel, Tomaž Lapajne Dekleva in David Dolamič (režija: Justin Durel, igrata: Tomaž Lapajne Dekleva in David Dolamič, scenografija in kostumografija: Justin Durel, Tomaž Lapajne Dekleva in David Dolamič, grafično oblikovanje: Rahela Klopčič).

Za zaključek pa so učitelji naravoslovnih predmetov na GCC za udeležence pripravili posnetke zanimivih eksperimentov s področja kemije, biologije in fizike. Nekatere od njih so udeleženci po njihovih navodilih lahko izvedli tudi sami v svojem (domačem) okolju in tako odkrivali čarobnost in uporabnost naravoslovnih znanosti. Posnetki eksperimentov so od 1. februarja dalje dosegljivi na posebni spletni strani https://veseljedoznanosti.gcc.si/ in bodo služili kot didaktično gradivo. Za udeležence pa so pripravili tudi dva nagradna kviza.

S tem in drugimi sorodnimi projekti dajejo na GCC velik poudarek medpredmetnemu povezovanju, kompleksnosti in uporabnosti znanja, razvijanju in osvajanju temeljnih kompetenc, upoštevajoč principe avtentičnega učenja. S tem spodbujajo dijake in učence k razumevanju vseživljenjskega učenja in konkretne uporabnosti znanj. Projekt omogoča tudi medgeneracijsko in medvrstniško druženje.

PRILOGA: Zaslonske fotografije s spletne prireditve Veselje do znanosti (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Marjana Turnšek, koordinatorica UnescoASP, marjana.turnsek@gcc.si, 041 664 137

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

Sodelujoče šole: I. OŠ Celje, II. OŠ Celje, III, OŠ Celje, IV. OŠ Celje, OŠ Frana Kranjca, OŠ Frana Roša, OŠ Štore, OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, OŠ Pod Goro, OŠ Podčetrtek, OŠ Šalek, OŠ Zreče, OŠ Griže, OŠ Loče, OŠ Dobje, OŠ Rimske Toplice, OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, OŠ F. S. Finžgarja Lesce, OŠ 16. decembra Mojstrana, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, OŠ in vrtec Sveta Trojica, ŠC Gimnazija Ravne na Koroškem, Gimnazija Ledina, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje in Gimnazija Celje - Center.

Mentorji eksperimentov: Jožica Kovač, Smiljana Adamič, Majda Kamenšek Gajšek, Vesna Lavrinc, Danica Centrih, Bernarda Špegel Berdič, Otmar Uranjek, Mihael Gojkošek in Nataša Bergant.