O-STA

Več sredstev za turistične programe in projekte

14. FEBRUAR 2022

S sofinanciranjem programov in projektov s področja turizma je bil v preteklosti dosežen velik napredek pri delu z mladimi, pri ohranjanju snovne in nesnovne dediščine ter pri razvoju trajnostnega turizma tako pri delovanju društev kot pri izvedbi dogodkov in prireditev. Zaradi izjemno dobrih rezultatov pri spodbujanju turističnih projektov zanje letos namenjamo še več sredstev. Za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev namenjamo 17.000 evrov, za sofinanciranje programov in projektov turističnih podmladkov pa 4.000 evrov, kar znaša skupaj 2.000 evrov več sredstev kot lani. Rok za oddajo vloge je 14. marec 2022 do 14. ure.

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2022. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami: delovanje društva, promocijsko-informativne dejavnosti, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma ter realizacija turističnih projektov. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v proračunu za izvedbo javnega razpisa, je za področje A Sofinanciranje programov, projektov turističnih društev 17.000 evrov, za področje B Sofinanciranje programov, projektov turističnih podmladkov pa 4.000 evrov.

Za obe področji je letos na voljo 1.000 evrov več sredstev kot lani. Za področje A predvsem zaradi nujnosti trajnostnega delovanja, ohranjanja nesnovne kulturne dediščine in nujnih prilagoditev tako programov kot dogodkov posledicam, ki jih je imela epidemija na turizem. Tudi za področje B smo namenili več sredstev, ker se zavedamo pomena delovanja z mladimi in vključevanja tako osnovnošolskih otrok kot starejše mladine v delovanje društev in spoznavanje s priložnostmi, ki jih ponuja turizem.

Rok za oddajo vloge je 14. marec 2022 do 14. ure. Odpiranje vlog, ki bo javno, bo 15. marca 2022 ob 11. uri v prostorih Mestne občine Velenje. Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje