O-STA

Začasno zaprta pot od Sela do kamnoloma v Paki

Zaradi izgradnje kolesarske povezave iz Velenja proti Mislinji bo do nadaljnjega zaprta pot od Sela do kamnoloma v Paki. Zavedamo se, da je postala ta pot ob Paki priljubljena za mnoge pešce in kolesarje, a je zaprtje nujno za izvedbo nove kolesarske povezave, zato vse uporabnike poti prosimo za strpnost in razumevanje.

Iz Velenja se bomo lahko do konca leta 2023 s kolesom peljali do Mislinje. Predvidena kolesarska pot proti Mislinji, ki naj bi bila zgrajena do konca 2023 v dolžini cca 9.4 km od Sela pri Velenju do Gornjega Doliča pa bo potekala večinoma po stari opuščeni železniški progi, skozi štiri predore ter preko sedmih premostitvenih objektov. Trasa nove kolesarske poti se bo v Gornjem Doliču navezala na obstoječo kolesarsko povezavo Dolič-Mislinja (Štrekna).

Oba projekta sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Velenje pa namenja za izgradnjo svojo kvoto v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij, pridobili smo tudi del zemljišč na trasi potrebnih za gradnjo. Preostanek zagotavlja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Prosimo za razumevanje!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje