O-STA

Vabilo na seminar NIB "Ostanki tirozin kinaznih inhibitorjev: potencialno tveganje za okolje in zdravje posredno izpostavljenih ljudi", dr. Matjaž Novak

VABILO

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite seminarja, za izvolitev v znanstveno raziskovalni naziv znanstveni sodelavec:

"Ostanki tirozin kinaznih inhibitorjev: potencialno tveganje za okolje in zdravje posredno izpostavljenih ljudi"

ki ga bo predstavil

dr. Matjaž Novak.

Seminar bo v ponedeljek, 28. februarja 2022, ob 10 uri.

Potekal bo preko povezave Cisco Webex.

Povezava:

https://nib-si.webex.com/nib-si/j.php?MTID=m5675bab04735fd8f5bdb79f6aa8e1c44 (Meeting number: 2731 971 9105)

Abstract:

V zadnjih 20 letih se je na področju zdravljenja raka začelo novo obdobje z izrazitimi spremembami v naboru protirakavih zdravil. Opazen je močan premik iz uporabe konvencionalne kemoterapije z neselektivnimi citotoksičnimi protirakavimi zdravili v smeri tarčnih terapij z uporabo zdravil, ki delujejo tarčno na specifične receptorje ali molekularne poti, ki so deregulirane pri določenih vrstah raka. Med najpogosteje uporabljena tarčna protirakava zdravila spadajo tirozin kinazni inhibitorji (TKI), ki specifično interferirajo s signalizacijskimi potmi, ki so deregulirane pri nekaterih vrstah raka. Zaradi njihove večje specifičnosti so stranski učinki TKI v nasprotju s stranskimi učinki konvencionalnih citotoksičnih protirakavih zdravil, manj pogosti in večinoma zmerni in največkrat reverzibilni. Konvencionalna citotoksična protirakava zdravila v glavnem vplivajo na DNA, medtem ko TKI delujejo kot inhibitorji prenosa signala in ne vplivajo neposredno na strukturo DNA, zato genotoksični učinki niso pričakovani. Prav zaradi genotoksične aktivnosti predstavljajo ostanki konvencionalnih citotoksičnih protirakavih zdravil v okolju, kjer pristanejo kot posledica uporabe v kliniki, precejšnje tveganje za posredno izpostavljene okoljske organizme, kar so potrdile številne raziskave. Po drugi strani pa je o potencialno škodljivih učinkih ostankov TKI na okoljskih organizmih znanega bolj malo. Vse več je raziskav, ki kažejo, da TKI delujejo kot motilci hormonskega sistema ter da lahko določeni TKI povzročajo genotoksične učinke prek sekundarnih mehanizmov delovanja. Zaradi tega lahko predstavljajo ostanki teh zdravil v okolju tveganje za posredno izpostavljene organizme in tudi ljudi. V okviru predavanja bom predstavil naše raziskave toksičnosti izbranih TKI na celičnih modelih in vitro ter zarodkih rib cebric.

Vljudno vabljeni! Seminar bo potekal v slovenskem jeziku.

Vse, ki boste prisostvovali predavanju, prosimo, da med predavanjem izključite mikrofone in kamere.

Dodatne informacije: Matjaž Novak, matjaz.novak@nib.si.